Verkeersproblemen A50 op netvlies Tweede Kamer

De verkeersproblematiek op de A50 tussen Gelderland en Brabant staat op het netvlies van de Tweede Kamer. Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) heeft maandag Kamervragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Opbouw20file20A50

​​De erkenning van de problematiek op de A50 is een eerste stap in de goede richting.

TLN maakt zich samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant, aanliggende gemeenten en het bedrijfsleven hard voor een structurele oplossing van de problemen op de A50 tussen Oss en Nijmegen. Vooralsnog zijn er vanuit het Rijk geen plannen of middelen om dit knelpunt structureel aan te pakken.

M​IRT

Samen met de betrokken partijen heeft TLN meegedacht aan een voorstel voor een MIRT-Onderzoek. In november gaan de provincies met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om tafel en wordt besproken welke urgente infrastructurele knelpunten eventueel meegenomen worden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

De A50 is een belangrijke corridor voor vrachtverkeer op de oostflank van Nederland en koppelt meerdere achterlandverbindingen en economische centra in de regio. Dat wordt onderschreven door het vele vrachtverkeer op de A50 tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. Zo’n 19% van het totale verkeer is vrachtverkeer. Uit recente analyses blijkt dat het grote aandeel vrachtverkeer verder zal stijgen. Enerzijds door logistieke ontwikkelingen. Anderzijds door de snelle en zekere bevolkingsgroei in deze regio​. Een structurele oplossing is volgens TLN dan ook onontbeerlijk. ​​

Filmpje opb​​ouw file op A50