Verlenging steunmaatregelen tot en met eerste kwartaal 2022

Tijdens de persconferentie van 14 december jl. kondigde het kabinet aan dat de geldende steunmaatregelen ook voor het eerste kwartaal van 2022 zullen gelden. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

corona

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

NOW
Er komt een zesde Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW), NOW-6. Die zal betrekking hebben op de maanden januari tot en met maart 2022. Voor zover nu bekend komen de voorwaarden (vrijwel) overeen met die van NOW-5, zie Feiten en cijfers Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl) In januari 2022 zal het kabinet de definitieve regeling bekend maken.

Wel al is bekend dat om voor NOW-6 in aanmerking te komen vereist is dat bedrijven tenminste 20% omzetverlies hebben. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies hebben kunnen een vergoeding ontvangen van maximaal 85% van de loonkosten. De grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies bedraagt 80%. Dus ook al is er sprake van meer omzetverlies.

Het loonsomvrijstellingspercentage is nog niet bekend. Dat betekent dat nog niet bekend is bij welk percentage loonsomdaling dat gevolgen heeft voor de definitieve subsidie.

Het streven is dat bedrijven in de tweede helft van februari 2022 de aanvraag kunnen indienen. Er zal dan weer eerst een voorschot betaald worden en achteraf zal de werkgever een definitieve aanvraag moeten indienen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Ook de TVL wordt voor het eerste kwartaal van 2022 opengesteld. De regeling blijft zoals die geldt voor het vierde kwartaal van 2021. Dat betekent onder andere dat het subsidiepercentage 100% blijft en dat er sprake zal moeten zijn van minstens 30% omzetverlies. Voor mkb-bedrijven blijft het maximale subsidiebedrag 550.000 euro, voor niet-MKB-bedrijven blijft dat 600.000 euro. Ook blijft de staatssteungrens van 2,3 miljoen euro gelden.

Belastingmaatregelen
Het belastinguitstel voor ondernemers is al eerder verlengd tot eind januari 2022. Dat blijft zo. In het verlengde van het steunpakket zal het kabinet meer tijd nemen voor het opstarten van de invordering van belastingschulden. Bedrijven en particulieren die hun belastingschuld nog niet hebben ingelost, krijgen in januari 2022 een brief waarin onder meer wordt beschreven hoe ze alsnog uitstel van betaling kunnen aanvragen. De betekening van dwangbevelen – aanvankelijk gepland vanaf 7 januari 2022 – wordt ten minste een maand uitgesteld. Daarnaast wordt een verruiming voorbereid van het uitstelbeleid zodat het vanaf begin volgend jaar tijdelijk ook mogelijk is om een betalingsregeling te krijgen voor de aanslagen motorrijtuigenbelasting.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz)
Met het afschaffen van Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) per 1 oktober jl. is er voor zelfstandigen inkomensondersteuning beschikbaar in de vorm van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Die Bbz is echter tijdelijk (gedurende het vierde kwartaal van 2021) vereenvoudigd.

Het kabinet heeft besloten om het vereenvoudigde Bbz met drie maanden te verlengen (vanaf 1 januari 2022 tot 1 april 2022). De verlenging van het vereenvoudigde Bbz houdt in dat de volgende vereenvoudigingen van het reguliere Bbz ook voor de periode van 1 januari tot 1 april 2022 gelden:

  • het buiten toepassing laten van de vermogenstoets;
  • het mogelijk maken van het aanvragen van de Bbz-uitkering met terugwerkende kracht (maximaal twee maanden, maar niet verder terug dan januari 2022);
  • het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering ‘om niet’ (en niet als voorlopige lening).