Versnel aanpak A15 Papendrecht – Gorinchem

De A15 Papendrecht – Gorinchem gaat naar verwachting in 2025 op de schop. Dat is te laat, vindt TLN. Daarom roept TLN het komende Zuid-Hollandse provinciebestuur op de aanpak van de A15 te versnellen.

highway A15 in The Netherlands
A15

​​​De A15 is de belangrijkste levensader voor het nationale en internationale transport. Deze weg wordt al jaren geteisterd door files, met name op het traject Papendrecht – Gorinchem. TLN-regiobestuurslid Arjan Maat: ‘We kunnen nu nog dotteren en dit verkeersinfarct verhelpen. De provincie Zuid-Holland moet alles op alles zetten om met het Rijk afspraken te maken voor een versnelde aanpak van de A15. De bereikbaarheid van de Drechtsteden en het Rijnmondgebied met de havens en de daarbij behorende concurrentiepositie, nationaal en internationaal, komen hiermee onder grote druk te staan. Wij hopen dat het nieuwe provinciebestuur, dat zich nu aan het vormen is, dat ook ziet en actie onderneemt.’

Jaarlijks 16,3 miljoen fileschade

Met een schade van 16,3 miljoen euro op jaarbasis staat de A15 op de tweede plaats in de file top-20 van TLN​. Volgens de huidige plannen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de provincie Zuid-Holland komt er vanaf 2025 een structurele oplossing van het fileknelpunt. Dat is te laat, volgens Arjan Maat: ‘Ik houd mijn hart vast. Uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) gaat het fileleed tussen nu en 2023 met 35 procent toenemen. Dit heeft grote gevolgen voor de vervoerssector in het algemeen. We kunnen echt niet zeven jaar wachten.’

A20 ook versneld aangepakt

Het is niet ongewoon dat de provincie Zuid-Holland zich inzet voor een versnelde aanpak van een knelpunt. Een voorbeeld is de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouwe. Samen met de regio zette de provincie zich in voor een snellere aanpak van dit knelpunt. Met een positief resultaat: de werkzaamheden starten naar verwachting in 2021 in plaats van 2023. ‘Dit hebben we dus ook nodig voor de A15’, aldus Maat.​