Versoepeling minimumloonregels Oostenrijk

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft zich samen met andere organisaties in binnen- en buitenland de afgelopen weken stevig ingezet voor een eenvoudigere registratieprocedure van chauffeurs die ritten rijden in Oostenrijk.

Minimumloon20buitenland-2

​Met succes: Oostenrijk is momenteel voorbereidingen aan het treffen voor de versoepeling van de minimumloonwetgeving voor de transportsector.

Speciaal formulier

Er komt een speciaal formulier, waardoor de registratie van chauffeurs op een eenvoudigere en collectieve manier plaats vindt. Verder wordt er op het formulier rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de transportsector. De gegevens van de chauffeur en het voertuig waarmee gereden wordt vormen de basis van de registratie. Mogelijk blijft het formulier zes maanden geldig. Overigens wordt verwacht dat er ook versoepeling komt op de documenten die in de Duitse taal in de cabine aanwezig moeten zijn.

Bestaande verplichtingen

Wanneer de versoepeling in werking wordt gezet is nog onbekend. De bestaande verplichtingen gelden tot die tijd. Met de versoepeling van de registratieprocedures worden de administratieve lasten voor het bedrijfsleven verlaagd. TLN wil uiteindelijk naar één Europees registratiepunt toe, zodat chauffeurs met één actie voor alle Europese lidstaten worden geregistreerd.