Vertrouwen transportondernemers het hoogst sinds 10 jaar

Het vertrouwen van transportondernemers heeft het hoogste punt bereikt in tien jaar tijd. Dat is naar voren gekomen uit de laatste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

logo-TLN-conjunctuurbericht
logo-TLN-conjunctuurbericht

​Met name de bedrijvigheid in het internationale goederenvervoer viel een stuk hoger uit dan eerder voorspeld. Transportbedrijven profiteerden van de sterke volumegroei in de Nederlandse goederenexport in februari. In het verleden bleken transportondernemers goede voorspellers van economische groei te zijn, maar het eerste kwartaal verliep drukker dan de voorspellingen.

Beste eerste kwartaal

Het eerste kwartaal van 2017 was qua bedrijvigheid het beste ‘eerste’ kwartaal sinds 2007. Terwijl de binnenlandse bedrijvigheid daalt, stijgt de internationale bedrijvigheid voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2015. De transport- en logistieksector profiteerde van de sterke exportgroei van goederen in februari 2017. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeide het exportvolume deze maand met acht procent.

Gelijk omzetniveau

Het omzetniveau is gelijk gebleven met het voorgaande kwartaal. Net als bij het niveau van de bedrijvigheid is er een daling te zien van het omzetniveau bij binnenlandse activiteiten en een stijging bij internationale activiteiten. Het winstniveau laat een lichte daling zien.

Ontevreden over prijzen

Een groot aantal ondernemers is van mening dat de prijzen nog steeds onder de maat liggen. Ondanks een stijging van het prijsniveau naar het hoogste punt in zes jaar, is 70% van de ondernemers niet tevreden over de huidige hoogte van de prijzen.

Minder faillissementen

Verder zijn er in het eerste kwartaal van 2017 minder faillissementen van transportbedrijven bijgekomen. Volgens het CBS werden 21 transportbedrijven failliet verklaard. Vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar is het faillissementen van transportbedrijven met 30 procent gedaald.