Vervanging en vergoeding defecte tachograafkaarten

Alhoewel er volgens KIWA geen wettelijke verplichting is om defecte tachograafkaarten gratis te vervangen, vindt KIWA dat toch vanzelfsprekend. TLN is het daar uiteraard hartgrondig mee eens.

​Begrijpelijke voorwaarde is wel dat het defect ‘af fabriek’ is ontstaan en niet door ondeugdelijk gebruik door de kaarthouder. Als het defect niet aan de kaarthouder ligt, wordt een vervangende kaart vergoed. Echter, eerst moeten de kosten van de vervangende kaart worden voorgeschoten; dat is wettelijk zo geregeld. Die kosten krijgt de kaarthouder dan naderhand terug, bij een voor hem/haar positieve conclusie.

Controletool

KIWA is momenteel bezig met het implementeren van een controletool voor defecte tachograafkaarten van bus- en vrachtautochauffeurs. Met die tool kan worden gecontroleerd of het defect ‘af fabriek’ is ontstaan of door ondeugdelijk gebruik. Een vergelijkbare tool gebruikt KIWA al voor de chauffeurskaarten voor de taxibranche, waarmee de verwachting is dat die nog dit jaar operationeel is.

Informatievoorziening

Ook al gaat het niet om veel tachograafkaarten, toch heeft TLN bij KIWA aangedrongen op snelle en adequate informatievoorziening richting klanten hierover (bijvoorbeeld via de KIWA-website) en uiteraard coulance met terugwerkende kracht voor defecte tachograafkaarten. Beide heeft KIWA toegezegd.

Kopieën

Voor nu: kaarthouders moeten hun defecte tachograafkaart (nog steeds) meegeven aan de koerier die namens KIWA de voorgeschoten vervangende kaart persoonlijk bezorgt op de gemaakte bezorgafspraak. TLN raadt u aan voor de zekerheid kopieën van voor en achterkant van uw defecte tachograafkaart te maken, voor het geval er ooit discussie mocht ontstaan.