Vervoer op VK wellicht toch mogelijk met Eurovergunning

Gisteren heeft de Britse regering aan het Britse parlement wetgeving voorgelegd waardoor het mogelijk wordt dat EU-vervoerders, ook als er geen terugtredingsakkoord wordt gesloten, mogen blijven rijden op het VK.

Brexit with UK and EU flag

​​​​​Daarmee zouden, als het aan de Britse regering ligt, de huidige vervoersstromen (inclusief cabotage) voortgezet kunnen blijven worden.

Nog geen 10​​​0% zekerheid

Een positief signaal vanuit het Verenigd Koninkrijk, maar er is nog geen 100% zekerheid dat deze regelgeving daadwerkelijk van kracht wordt. Ook is nog niet duidelijk hoe breed de scope van de regelgeving precies zal zijn. Dit is namelijk afhankelijk van de afspraken die er op EU-niveau worden gemaakt.

Zoals bekend, ligt er een voorstel van de Europese Commissie waarmee de basisconnectiviteit in het wegvervoer moet worden gegarandeerd. Over dit voorstel wordt momenteel nog onderhandeld. Het VK zal deze onderhandelingen afwachten en zich spiegelen aan deze uitkomsten. Zo lang deze onderhandelingen nog niet zijn afgerond, is er nog geen zekerheid te geven dat de verordening in werking zal treden.

CEMT-vergunning aanvrag​en voor het VK

Daarom blijft het belangrijk om bij het NIWO een aanvraag in te dienen voor een CEMT-vergunning, als u van plan bent na 29 maart 2019 te blijven rijden op het VK. Dat kan nog tot en met 16 februari a.s.

Zoals eerder bekend gemaakt, zal het NIWO het in rekening gebrachte tarief grotendeels terugbetalen indien vóór de verstrekking van de vergunningen definitief duidelijk wordt dat deze niet nodig zullen zijn.​