Vervolgstappen nodig voor ondernemers die TVL-subsidie aanvragen

Ondernemers die een voorlopige aanvraag hebben gedaan voor de Tegemoetkoming Vaste Laten (TVL), moeten voor de definitieve aanvraag nog wel actie ondernemen. Het is inmiddels niet meer mogelijk om een nieuwe subsidieaanvraag te doen. Hieronder een overzicht per TVL-maatregel.

Putting coin into the white cargo delivery truck on white background

Ondernemers die hun daadwerkelijke omzet over kwartaal 4 van 2020 en kwartaal 1 van 2021 nog niet hebben doorgegeven, hebben nog tot 10 juni om dat te doen. Doen zij dat niet dan zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de omzet ambtshalve gaan vaststellen op basis van gegevens van de belastingdienst. Dat kan ongunstig uitpakken. Ondernemers die dit niet nog niet hebben gedaan kunnen daarom het beste de omzet zo snel mogelijk doorgeven aan de RVO.

Vaststelling Q3 2021

De deadline voor de vaststelling van TVL Q3 2021 is verschoven naar 1 augustus 2022, 23:59 uur. Hierdoor hebben ondernemers meer tijd om de daadwerkelijke omzet door te geven.

Startersregeling
Ondernemers die middenin de coronaperiode zijn gestart met hun onderneming, konden geen TVL aanvragen. Na gesprekken tussen het kabinet, de Tweede Kamer en het ministerie van EZK is besloten toch ruimte te maken voor deze groep ondernemers. Ondernemers die zijn ingeschreven bij de KVK vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 en voldoen aan de overig voorwaarden komen in aanmerking voor TVL Q4 2021 Startende ondernemingen. Ondernemers die zijn ingeschreven bij de KVK vanaf 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021 en voldoen aan de overige voorwaarden, komen in aanmerking voor TVL Q1 2022 startende ondernemingen. Wanneer de startersregeling opengaat is nu nog niet duidelijk. Verwacht wordt in het tweede kwartaal. De startersregeling valt onder een ander juridisch kader dan de eerdere TVL-regelingen. Dit zorgt ervoor dat bij de startersregeling nog na 30 juni 2022 verleend kan worden. In tegenstelling tot de andere TVL-subsidies wordt deze subsidie belast met omzetbelasting.

TVL terugbetalen? Dat kan op verschillende manieren
Heb je als ondernemer het verwachte omzetverlies bij de verlening te hoog ingeschat, dan moet je (een deel van) de TVL terugbetalen. RVO biedt hier verschillende terugbetalingsmogelijkheden voor. De meeste ondernemers kiezen voor een betalingsregeling van een jaar: zij betalen elke maand een bepaald bedrag terug. Een betaling in 6, 18 of 24 maandelijkse termijnen kan ook. Het is ook mogelijk een betalingsregeling op maat af te spreken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RVO: Contact COVID-19 regelingen (rvo.nl)