‘Via afstemming naar betere doorstroming’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Arthur van Dijk een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat het onderwerp investeren in de infrastructuur centraal.

​Eind december maakten we er nog uitgebreid melding van: de files in Nederland brengen het vrachtverkeer een schade toe van ruim 1 miljard euro. Waarbij we direct onze boodschap ‘plugden’ dat extra investeringen in de infrastructuur daarom nú nodig zijn. Immers, meer asfalt bevordert de doorstroming op de weg.

Nu, een aantal maanden later, staat onze boodschap nog altijd recht overeind. Echter, de realisatie van meer asfalt vormt slechts een deel van de oplossing. Zoveel is ook helder. De oplossing zit ‘m namelijk ook in een betere onderlinge afstemming. Want ook hier is het geheel groter dan de som der delen.

Laat mij dit laatste concretiseren met een praktijkvoorbeeld uit Flevoland.

Deze provincie gaat de komende jaren aan de slag met het programma ‘Groot onderhoud bruggen en sluizen’ en trekt hiervoor zo’n 48 miljoen euro uit. Goed nieuws natuurlijk. Grote uitdaging tijdens deze renovatiewerkzaamheden is echter de borging van de bereikbaarheid, in de wetenschap dat omleidingsroutes, niet zijn te voorkomen.

Om hierin goede keuzes te maken, vindt er gedurende het hele programma veel afstemming plaats met tal van belanghebbenden. Waaronder ook TLN, als vertegenwoordiger van het wegvervoer. In goed overleg wordt afgestemd op welke wijze de doorstroming van het vrachtverkeer op alternatieve routes in Flevoland is te borgen.

Hetzelfde gebeurt op dit moment bij één van de duurste verkeersknelpunten van Nederland. Samen met de provincie Zuid-Holland, de regio Drechtsteden en Rijkswaterstaat kijkt TLN naar de mogelijkheden om de doorstroming op het A15-traject Papendrecht-Sliedrecht West op de korte en de lange termijn te bevorderen. Een bijeenkomst met genoemde partijen en een flink aantal logistiek dienstverleners uit de regio Drechtsteden maakt daarvan onderdeel uit en gaat gegarandeerd een tevredenstemmend resultaat opleveren.

Zodat het verkeer, waar dan ook in Nederland, niet stil komt te staan en we onze vitale betekenis voor de gehele Nederlandse economie kunnen blijven waarmaken. Ook als er wordt gewerkt aan meer asfalt.

Arthur van Dijk
Voorzitter TLN