Vier Nederlanders in Transportcommissie Europees Parlement

Maar liefst vier Nederlanders nemen plaats in de commissie Transport en Toerisme van het Europees Parlement. Nederland krijgt zo veel invloed op Europese transportwetgeving en dat is goed nieuws, vindt TLN.

Flags in front of the European Parliament tilt-shift

​De Nederlanders Vera Tax (PvdA), Caroline Nagtegaal (VVD), Tom Berendsen (CDA) en Rob Roos (Forum voor Democratie) worden vandaag tijdens de eerste commissievergadering sinds de Europese verkiezingen officieel benoemd. Zij zullen zich de komende jaren bezighouden met het onderwerp transport in Brussel.

TLN in gesprek met Europarlementariërs

TLN is blij dat zoveel Nederlandse partijen transport en logistiek erkennen als belangrijk thema en graag in de Transportcommissie zitting nemen. TLN gaat in de komende maanden in gesprek met deze Europarlementariërs, om hen te wijzen op de behoeften en zorgen van de Nederlandse transportsector.

Werk aan de winkel

Er is in Europa nog veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat de transportmarkt naar goed functioneert. Zo kan de Europese Unie de verdere digitalisering van transport en logistiek, innovatie en verduurzaming stimuleren. Ook kan en moet de EU zorgen voor betere handhaving, een gelijk speelveld en gelijke concurrentie in de transportsector. En dit alles naast de nog lopende dossiers zoals Brexit en het Mobiliteitspakket waarover de onderhandelingen na de zomer weer starten. Ook hierover heeft het Europees Parlement, en de Transportcommissie in het bijzonder, veel te zeggen.

Overigens is Nederland door haar Europarlementariërs ook goed vertegenwoordigd in andere commissies die belangrijk zijn voor transport en logistiek, zoals de Milieucommissie en de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken.