VK vraagt input over uitbreiden cabotageregeling

De Britse regering wil Europese bedrijven onbeperkt laten caboteren in het Verenigd Koninkrijk. Om het wetsvoorstel hierover kracht bij te zetten roept het VK buitenlandse bedrijven op een enquête in te vullen.

The Port of Dover in Kent United Kingdom – Engeland

Volgens de huidige cabotageregeling mogen Europese bedrijven twee cabotageritten in zeven dagen uitvoeren. Via een wetsvoorstel wil de Britse regering dat uitbreiden naar een onbeperkt aantal ritten in twee weken tijd. Op deze manier probeert het VK de druk op de logistieke keten te verminderen en het tekort aan chauffeurs tegen te gaan.

Enquête
Het Britste ministerie van Transport meldt dat ze op zoek zijn naar ‘bewijsmateriaal en standpunten’ van buitenlandse ondernemingen om dit wetsvoorstel kracht bij te zeten. Bedrijven kunnen daarom tot 21 oktober een korte enquête invullen. Deze rondvraag is ook bedoeld om het bedrijfsleven te consulteren over de gewenste lengte van deze regeling.

Hoge nood
TLN had via haar contacten al eerder gepleit voor verruiming van de cabotageregels, omdat de supply chain in het VK bijna tot stilstand kwam. Dit leek aanvankelijk onmogelijk, omdat het Brexitakkoord hiertoe geen enkele ruimte bood. De nood is echter hoog. Hoewel de voorstellen van de overheid zich nog in consultatiefase bevinden, heeft TLN goede hoop dat nood in dit geval wetten breekt. Hoewel de deadline van de consultatie 21 oktober is, roepen wij alle bedrijven die op het VK rijden op om deze korte vragenlijst in te vullen.