Vlaamse regering besluit definitief tot tweede proefproject met LZV

De Vlaamse regering heeft na een positief advies van de Raad van State definitief het besluit goedgekeurd om een tweede proefproject met de inzet van de LZV te starten.

Ecocombi20Duitsland-8

TLN heeft u eind vorig jaar al uitgebreid geïnformeerd over de opzet van de pilot en de inhoudelijke criteria. Het is nu wachten op méér informatie over het moment waarop u de erkenningstrajecten kunt gaan aanvragen. Ook heeft TLN nog steeds geen informatie over de procedure die u moet doorlopen en welke acties u daarin moet ondernemen. Het huidige besluit van de Vlaamse regering gaat daar ook niet verder op in.

Nog niet gevuld

TLN heeft gemerkt dat de opzet voor de tweede proef van 2018 op de Vlaamse website voor de pilot is geplaatst. Maar de specifieke pagina’s voor de trajecten en vergunningen zijn nog niet gevuld. TLN volgt de ontwikkelingen op de voet en informeert u meteen en rechtstreeks bij nieuwe ontwikkelingen.

Ondersteuning bieden

TLN zal u ondersteuning bieden bij het doorlopen van de aanvraagprocedure voor de erkenning van aantakkingstrajecten op het basisnetwerk. Hebt u zich nog niet gemeld met uw interesse en uw twee belangrijkste trajecten tussen de autosnelweg in België en uw laad- en/of losadres? Doe dit dan alsnog via sboot@tln.nl.

Zo goed mogelijk informeren

Voor de volledigheid: TLN maakt bij die ondersteuning géén onderscheid tussen leden en bemoeit zich niet met de toewijzing van erkenningen. De taak van TLN is om u zo goed mogelijk te informeren, u voor te bereiden op de procedures en te voorkomen dat TLN-leden exact dezelfde aantakkingstrajecten aanvragen. TLN weet immers dat de behandeling van het aantal aanvragen voor aantakkingstrajecten gemaximeerd zal zijn op dertig per half jaar.