Vlaanderen start nieuwe proef LZV’s

Vlaanderen rondt op dit moment de besluitvorming af voor een nieuwe proef met LZV’s. Deelname aan de proef staat open voor buitenlandse vervoerders en grensoverschrijdend vervoer wordt toegestaan.

Temse: Transport Gilbert De Clercq – voorstelling  ecocombi of supertruck.
Ecocombi NL-B

De huidige proef in Vlaanderen is in 2014 gestart en eindigt per juni 2018. Voor deze proef was veel belangstelling, maar de strenge voorwaarden zorgden ervoor dat de meeste bedrijven moesten afhaken. Uiteindelijk zijn er maar twee Belgische bedrijven overgebleven die aan deze proef meedoen. In het kader van de nieuwe proef zullen minder strenge voorwaarden gelden. Het ziet er naar uit dat het hele snelwegennet voor LZV’s wordt opengesteld.

Soepelere voorwaarden

Bedrijven hoeven enkel nog een ontheffing aan te vragen voor het traject tussen het startpunt/de eindbestemming en de snelweg. Ook voor het onderliggende wegennet zullen soepelere voorwaarden gelden. Hoe die er precies uit komen te zien, is nog niet bekend.

Technische voertuigeisen

Een belangrijke wijziging is natuurlijk dat grensoverschrijdend vervoer wordt toegestaan. Voor wat betreft de technische voertuigeisen zal er naar verwachting niet veel veranderen. Het maximum gewicht blijft 60 ton en de meeste voorschriften sluiten aan bij de Nederlandse eisen. Wel zal de hele combinatie als zodanig apart gekeurd moeten worden.

Aantal deelnemers

Zoals het er nu uitziet, komen er wel beperkingen ten aanzien van het aantal deelnemers. Vlaanderen heeft aangegeven maximaal dertig bedrijven per half jaar te willen toelaten. Per deelnemend bedrijf mogen wel meerdere LZV’s worden ingezet. De proef start in 2018 en zou tot 2024 lopen. De verwachting is dat geïnteresseerde bedrijven zich vanaf begin 2018 kunnen aanmelden.

Eindelijk naar Vlaanderen

TLN is blij met de nieuwe ontwikkelingen in Vlaanderen. Het lijkt erop dat Nederlandse vervoerders in 2018 eindelijk met een LZV naar Vlaanderen kunnen. Daar heeft TLN lang voor gestreden. Het doet ook recht aan de uitwerking van de Benelux-wetgeving voor een grensoverschrijdende inzet van de LZV, die al in 2015 in werking is getreden. Het wachten is nu op aanvullende informatie vanuit het ministerie van Verkeer van Vlaanderen. Zodra daar meer over bekend is, zal TLN u daar over informeren.