Tozo-3 drempel vermogenstoets uitgesteld tot 1 april 2021

De vermogenstoest op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die voor Tozo-3 was aangekondigd is uitgesteld tot 1 april 2021. Dat geeft meer ondernemers de kans gebruik te maken van deze regeling.

Business man working and analyzing financial figures on a graphs using tablet
Business man working and analyzing financial figures on a graphs using tablet

De Tozo kent twee voorzieningen. De eerste is een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. De tweede is een lening (van maximaal €10.157,00) voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

1 april 2021
Bij de aanvraag voor de Tozo-3 uitkering zou per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets plaatsvinden, namelijk een toets op beschikbare geldmiddelen. Met de extra maatregelen die nodig zijn om het coronavirus te bestrijden, past die aanscherping van de Tozo-voorwaarden nu niet. Het kabinet heeft besloten de toets op beschikbare geldmiddelen niet op 1 oktober 2020 in te voeren maar per 1 april 2021. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers onder Tozo 3 voor de maanden oktober 2020 tot en met maart 2021, en dus voor maximaal 6 maanden, een uitkering voor levensonderhoud kunnen aanvragen zonder dat er een beperkte vermogenstoets wordt uitgevoerd. Doordat die beperkte vermogentoets later wordt ingevoerd kunnen meer zelfstandig ondernemers gebruik maken van de regeling.