Voorkeursalternatief Duinpolderwegproject

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het voorlopig voorkeursalternatief voor het project ‘Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek’ (ook wel Duinpolderwegproject genoemd) vastgesteld.

duinpolderweg-1

​Het doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren.

Het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek.

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties worden ingediend. Medio 2018 nemen beide provincies een definitief besluit.

Voorke​​ursalternatief

Gedeputeerde Staten (GS) besloten tot dit voorkeursalternatief na vergelijking van 7 alternatieven in de milieueffectrapportage (planMER). Hierin zijn de alternatieven beoordeeld op effecten voor onder meer verkeer, milieu, landschap, natuur, landbouw en economie.

Tijdens de planstudie is intensief overlegd met de Stuurgroep (de betrokken bestuurders) en de Adviesgroep Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek, waarin ook TLN vertegenwoordigd was.

De vaststelling van het voorkeursalternatief heeft door de bewogen betrokkenheid van veel stakeholders lange tijd geduurd. Het uiteindelijke resultaat is een compromis waar TLN positief over is. De door TLN gewenste Oost-West v.v. verbinding gaat eindelijk vorm krijgen.​

Verbinding van A4 naar N208

Omdat het om een regionale opgave gaat en niet om een enkel knelpunt, is gekozen voor een combinatie van onderdelen uit de zeven alternatieven. De kern is een verbinding van de A4 naar de N208 via de noordrand van Hillegom, met een directe verbinding naar de Weerlaan.

GS houden de mogelijkheid open de weg in de toekomst door te trekken naar de N206. Dit was voor TLN een belangrijke voorwaarde. Ook stellen GS een verbinding voor tussen Lisse zuid en de A44, en een randweg bij Zwaanshoek​.

Inspraak

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties (zienswijzen) worden ingediend op de planstudie en het voorkeursalternatief.

Alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit van GS te downloaden vanaf www.noord-holland.nl/Duinpolderweg​.

Op dinsdag 23 januari 2018 organiseren de provincies en hun partners een inloopbijeenkomst in congrescentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout van 17.00 tot 21.00 uur.