Voorkom een tweede lockdown!

In navolging van VNO-NCW en MKB-Nederland roept TLN haar leden op: trek alles uit de kast om een tweede lockdown te voorkomen!

lockdown

Afgelopen vrijdag stuurden VNO-NCW en MKB-Nederland een brief naar onder meer al hun leden – waaronder TLN – waarin ze een klemmend beroep doen op iedereen in Nederland om er alles aan te doen de gedragsregels rondom corona wérkelijk in acht te nemen. De ondernemersorganisaties zijn uitermate verontrust over het oplopende aantal COVID-19 besmettingen.

Dreiging 
‘Een tweede lockdown dreigt, met alle draconische gevolgen voor ondernemers, werknemers en de economie van dien. Als ons gedrag niet verandert, wordt het ongelofelijk lastig om dat te voorkomen’, schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in de brief.

Naleven basisregels
Het niet naleven van de basisregels is een bedreiging voor verdere verspreiding van het corona-virus. Daarom roepen de brancheverenigingen op:

  • Zorg dat werknemers met klachten écht thuisblijven
  • Zorg dat werknemers, klanten en bezoekers 1,5 meter afstand houden
  • Was je handen of desinfecteer je handen regelmatig
  • Spreek je werknemers, klanten en bezoekers aan op naleving van de maatregelen
  • Zorg dat maatregelen ten verspreiding van het virus goed zichtbaar blijven
  • Kijk voor sectorspecifieke protocollen hier en hier