Vrachtauto moet sneller van de weg

Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en De Verkeersonderneming slaan samen met TLN, evofenedex, BOVAG, VACO, CMV en CMV-bergers de handen ineen om de vertraging door gestrande vrachtwagens verder terug te dringen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Incident-management-1

​In 2016 vonden er in Nederland ongeveer 1.200 ongevalsbergingen en 3.500 pechverplaatsingen voor vrachtwagens plaats. In werkelijkheid ligt dit aantal veel hoger, omdat de private pechhulpverlening hierin niet is meegenomen. Ook komt het regelmatig voor dat zowel een berger als een pechhulpverlener voor hetzelfde incident wordt ingeschakeld.

Uniek project

Om onnodige vertraging door vrachtwagens met pech te voorkomen en de pechhulpverlening efficiënter te laten verlopen, start een brede coalitie van betrokken organisaties op 3 april een uniek project in de regio Rotterdam.

Veiligheid en doorstroming

In het project neemt een pechhulpverlener bij een melding van een vrachtwagen met pechdirect contact op met de verkeerscentrale in Rhoon. De verkeerscentrale is daardoor eerder op de hoogte van een pechgeval. Dit stelt de wegverkeersleider in staat de benodigde veiligheidsmaatregelen in gang zetten. Ook wordt voorkomen dat zowel een pechhulpverlener als een berger wordt ingezet.

Besluit

Op basis van de aanrijdtijd en afhandeltijd die de pechhulpverlener afgeeft, kan de wegverkeersleider de verwachte effecten op de veiligheid en doorstroming bepalen. Hiermee is de wegverkeersleider in staat het besluit te nemen of de reparatie ter plaatse uitgevoerd kan worden of dat het noodzakelijk is om de vrachtauto te laten bergen en de reparatie op een veilige locatie uit te voeren.