Vrachtverkeer definitief door alle buizen Beneluxtunnel richting Europoort

Vrachtverkeer door alle buizen van de Beneluxtunnel (snelweg A4) richting Europoort wordt toegestaan. Daarmee krijgt de proef, die liep vanaf 1 oktober 2017, een definitief vervolg.

Tunnel20samenwerking20TLN20en20rijkswaterstaat-2

​Uitgangspunt is een betere doorstroming en toename van de verkeersveiligheid doordat het aantal bewegingen van links naar rechts afneemt.​

Oude situatie​

Tot 1 oktober 2017 was het vrachtverkeer verplicht om de rechtertunnelbuis te gebruiken. Vrachtwagens die vanuit de Ketheltunnel komen en richting Europoort reden, moesten nu binnen 300 m twee banen opschuiven. Het vrachtverkeer dat naar Dordrecht en of Bergen op Zoom wilde, moest na de tunnel dan alsnog weer twee banen opschuiven. Als het druk is, zorgt dat voor onrust op de weg, files en soms ook aanrijdingen. Het verkeer de andere kant op richting Rotterdam kon al langer van de twee tunnelbuizen gebruik maken.

Proef toelaten van vrachtwagens

De proef was een initiatief van TLN en Rijkwaterstaat. Diverse transportondernemers gaven in het verleden bij TLN aan dat het weven niet logisch verliep. Tijdens de pilot zijn diverse kleine- en grote transportbedrijven bevraagd over hun ervaringen. De reacties vanuit de sector waren positief. Ook vanuit andere weggebruikers is ​draagvlak vo​or het definitief toelaten van de vrachtwagens. Tijdens de pilot is de verkeerssituatie geëvalueerd. Rijkswaterstaat constateert onder andere meer verkeer op de Beneluxcorridor. Dit komt vooral door de sluiting van de Maastunnel. Ook heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met de Verkeersonderneming 521 ​personen gevraagd naar hun ervaringen met de vrachtwagens door de linkertunnelbuis. Een meerderheid is positief.