Vragen van leden over Coronavirus

De ledenservice van TLN ontvangt de laatste dagen geregeld vragen van leden over het Coronavirus (Covid-19). Vaak gaat het dan om verzoeken om advies hoe transporteurs en hun medewerkers moeten handelen als ze rijden naar gebieden waar het virus is vastgesteld. Direct na het bekend worden van de aanwezigheid van het virus in Italië informeerde TLN afgelopen maandag zijn leden die op dat land rijden.

Cees de Waard

Transportondernemer en TLN-lid Cees de Waard van De Waard Transport rijdt op Italië en gaf een aantal interviews aan de media over zijn ervaringen met het Coronavirus. Hij deed dat op Radio 1 en bij RTL Nieuws.

TLN verwijst zijn leden die vragen hebben over de manier waarop zij om moeten gaan met het Coronavirus naar de verschillende overheidsinstanties. Deze organisaties hebben de juiste expertise en verstrekken de meest actuele stand van zaken:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM):

Ministerie van Buitenlandse Zaken:

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, Engelstalig):

Werktijdverkorting
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Coronavirus als buitengewone omstandigheid bestempeld. Dit betekent dat werkgevers in bepaalde situaties van overmacht de werktijd van hun werknemers kunnen verkorten. Het gaat dan bijvoorbeeld om buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. Zodra een werkgever een vergunning voor werktijdverkorting heeft, kan hij voor zijn werknemers voor de niet-gewerkte uren een WW-uitkering aanvragen bij het UWV.
Kijk voor meer informatie op de website van het ministerie.