Waarde vakantiedag rekentool 2022 beschikbaar

Vanaf 1 januari 2019 is in de cao geregeld dat bij een opgenomen verlofdag een extra waarde wordt betaald. Die extra waarde wordt berekend aan de hand van de in het vorige kalenderjaar betaalde toeslagen voor overwerk en weekenden. De rekentool voor de waarde vakantiedag 2022 is beschikbaar.

rekenmachine

Maar ook de Toeslagenmatrix, Koudetoeslag, Vuilwerktoeslag, Consignatievergoeding en Reisuren voor werknemers op mobiele kranen worden in de berekening meegenomen. TLN heeft een rekentool die de waarde conform cao uitrekent. Deze rekentool kun je hier downloaden (exclusief voor TLN-leden)

In januari 2022 moet weer per werknemer worden uitgerekend wat de extra waarde wordt voor 2022 (op basis van de eerder genoemde en betaalde toeslagen in 2021). Deze extra waarde moet over 20 wettelijke – en 2 bovenwettelijke verlofdagen betaald worden.