Wantijbrug 2 maanden afgesloten voor vrachtverkeer

Rijkswaterstaat heeft besloten van maandag 26 augustus tot maandag 28 oktober 2019 geen vrachtverkeer zwaarder dan 3,5 ton over de Wantijbrug toe te laten.

traffic cone
Pylon def

De reden hiervoor is dat de werkzaamheden aan de Wantijbrug (N3) uitlopen doordat het voorbereidende werk meer tijd heeft gevraagd dan vooraf is ingeschat. Daardoor is de eerder geplande datum van oplevering van 2 september 2019 niet meer haalbaar. Na deze periode mag het vrachtverkeer tot medio maart 2020 alleen op de rechterrijstrook rijden en geldt een inhaalverbod. Het streven is om de werkzaamheden aan de brug uiterlijk te hebben afgerond voordat het project Groot Onderhoud N3 start (april 2020).

Meer tijd

Tijdens de voorbereiding van de renovatie van de Wantijbrug heeft een ingenieursbureau onderzoek gedaan naar de sterkte van de brug. De uitkomsten van dit onderzoek zijn als onderdeel van het contract aan de aannemer meegegeven. Bij de verdere uitwerkingen door de aannemer bleken de berekeningen van het ingenieursbureau niet afdoende. Dit heeft geleid tot een gewijzigde aanpak van de aannemer, met extra hinder voor het vrachtverkeer tot gevolg. De uitwerking van deze aanpak heeft de aannemer ook meer tijd gekost dan verwacht, waardoor de werkzaamheden uitlopen. De eerder geplande datum van oplevering van 2 september 2019 is daardoor niet meer haalbaar.

Hinder beperken

Rijkswaterstaat bereidt in overleg met vervoersorganisaties, waaronder ook TLN, en overige regionale partners maatregelen voor om tijdens de afsluiting de hinder voor met name het vrachtverkeer zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie werkzaamheden Wantijbrug N3