Wat vind jij van de snelheidsverhoging en kentekening (land)bouwverkeer?

Meer veiligheid, betere handhaving, minder oneigenlijke concurrentie en toelating op meer wegen: dat is het doel van de wetwijziging kentekening (land)bouwverkeer. Hoe pakt de nieuwe wetgeving volgens jou uit? Graag horen we jouw mening via onderstaande enquête.

Truckende20tractoren

Het Ministerie van I&W heeft per 1 januari 2021 de wetswijziging met betrekking tot de snelheidsverhoging en kentekening voor (land)bouwverkeer ingevoerd. Voor het Ministerie van I&W voert Royal HaskoningDHV een meting uit om de huidige situatie met betrekking tot (land)bouwverkeer in kaart te brengen.

Welke voertuigen?
Met (land)bouwverkeer worden de volgende voertuigcategorieën bedoeld: landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT’s), motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS’en) en mobiele machines (MM’s) (bijvoorbeeld heftrucks, shovels, graafmachines) en aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines (LBTA’s) achter de genoemde motorvoertuigcategorieën. Deze voertuigen worden naast voor landbouwdoeleinden ook gebruikt voor bijvoorbeeld transport, grondverzet, bouwwerkzaamheden en groenvoorziening.

Effecten van wetgeving
In de komende periode worden meerdere metingen uitgevoerd om te bezien in hoeverre de veranderende wetgeving heeft geleid tot het behalen van de doelstellingen. Deze doelstellingen zijn meer verkeersveiligheid, betere handhaving en impact qua economische effecten zoals bijvoorbeeld het tegengaan van oneigenlijke concurrentie of de toelating tot meer wegen. De bijgaande vragenlijst voor weggebruikers is onderdeel van de nulmeting om de huidige situatie in kaart te brengen.

Voor TLN-leden
Ook TLN-leden die betreffende voertuigen gebruiken en of deze tegenkomen in het verkeer, wordt gevraagd om mee te werken aan deze nulmeting. De gegevens worden anoniem verwerkt en het kost u ongeveer 10 minuten om de vragenlijst in te vullen. Je kunt de vragenlijst invullen tot en met 28 februari 2021.

Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn over de enquête, dan kun je een e-mail sturen naar Kentekening@rhdhv.com.