‘We hadden echt een mega-probleem’

Corona zet onze ziekenhuizen flink op z’n kop. Ook logistiek gezien. Want waar blijven bijvoorbeeld alle gebruikte mondkapjes, schorten, brillen en handschoenen? Jakob Huisman van SUEZ weet het antwoord op deze vraag.

SUEZ corona-afval (3)

SUEZ is de grootste inzamelaar en verwerker van ziekenhuisafval in Nederland. Toen dit voorjaar de eerste coronagolf ons land overspoelde, merkte SUEZ dat dan ook direct. Huisman: ‘We moesten plots een extra grote hoeveelheid gebruikte beschermingsmiddelen inzamelen en verwerken, met mogelijk besmettingsgevaar. De vraag naar de benodigde vaten die we voor dit soort afval gebruiken, was opeens twee tot drie keer zo groot als normaal. Daar was niemand op voorbereid. We hadden op dat moment echt een mega-probleem.’

Extra ontheffing

SUEZ ging daarom ook alternatieve verpakkingen gebruiken, na goedkeuring van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Huisman legt uit: ‘Zeer dikke plastic zakken waarmee we het droge corona-afval veilig en efficiënt kunnen inzamelen.’ Dit vereiste wel een extra ontheffing op de regels over vervoer van gevaarlijke stoffen. Die kwam er. ‘Daarmee waren we enigszins geholpen, maar nog altijd was er die gigantische hoeveelheid corona-afval voor verwerking. Normaal volstaat één verbrandingscentrale die specifiek voor dit werk bedoeld is. Dat was opeens verre van toereikend.’ Ook hier werkte het ministerie goed mee, oordeelt Huisman. ‘Via de omgevingsdiensten kregen we een ontheffing op een extra verbrander voor droog corona-afval.’

Toen dit voorjaar de eerste coronagolf ons land overspoelde, merkte SUEZ dat direct

Hoeveelheid afval groter

De tweede coronagolf zorgde voor een nieuw tekort. ‘Ondanks alle zorgvuldigheid en een grotere voorraad vaten, was er een misinschatting’, stelt Huisman. ‘Ziekenhuizen hadden voldoende beschermingsmiddelen. De hoeveelheid corona-afval was echter vele malen groter dan in de eerste golf.’ De oplossing werd gevonden in de verbranding van ziekenhuisafval, in combinatie met andere soorten afval. Weer waren speciale tijdelijke ontheffingen nodig. Daarnaast werd gekozen voor tijdelijke opslag. ‘Daardoor verdween de grootste druk’.

Bestaande stroom corona afval zal nog wel even aanhouden

Nieuwe afvalstroom

Nu het inenten met vaccins op gang komt, staat Huisman voor een nieuwe uitdaging. Immers, er komt een nieuwe afvalstroom bij. Tegelijkertijd zal de bestaande stroom corona afval nog wel even aanhouden, is de verwachting. Huisman heeft er niettemin alle vertrouwen in dat het ook nu goed komt. ‘We blijven nadenken over de mogelijkheden en onmogelijkheden, om daar vervolgens zo goed mogelijk op in te spelen. Dat is tot nu toe telkens gelukt. We zullen er ook in de toekomst wel in slagen.’