Webinar Transfrigoroute Holland duidt verduurzaming in koeltransport

Afgelopen week organiseerde Transfrigoroute Holland een webinar over de verduurzaming in het koeltransport. Vertegenwoordigers van Thermo King en Carrier lichtten toe waar de markt volgens hen naartoe beweegt.

Freezing room or warehouse – Kou – Vries

Na een korte inleiding van Transfrigoroute Holland-voorzitter Sjel Wijngaards, die ter inleiding onder meer sprak over het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal, werd snel duidelijk waar de grootste uitdagingen in het koeltransport liggen, namelijk op het vlak van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

Onderscheid

Eeuwe Kooi van Carrier Transicold Nederland benadrukte in zijn presentatie het onderscheid tussen enerzijds koolstofdioxide (CO2) en anderzijds stikstofoxide (NOx), roet (PM) en geluid. ‘De verduurzaming van het koeltransport staat meer in relatie tot het laatste dan tot het eerste. Want de uitstoot van CO2 is veelal een mondiaal probleem, terwijl de uitstoot van NOx, PM en geluid vooral een lokale aangelegenheid is.’

Korte en lange termijn

Vervolgens ging Kooi in op de reductie van roet, want daar is in het koeltransport nog relatief veel te winnen, aldus Kooi. ‘Op de korte termijn moet je dan denken aan elektrische koelinstallaties, aangedreven door remenergie, en koelinstallaties die worden aangedreven door relatief schone Euro 6-motoren. Voor de lange termijn is vooral de ontwikkeling van elektrische, waterstof-elektrische en/of elektrisch-dieselaangedreven vrachtwagens interessant, want in alle gevallen resulteren deze oplossingen in een veel schonere aandrijving van de koelinstallatie.’

Inverter technology

Klaas Kliffen van Thermo King / Frigoblock ging verder in op de elektrificatie van koelmotoren, en dan met name op basis van ‘inverter technology’. Samen met verschillende truckfabrikanten is Thermo King / Frigoblock bezig met de integratie van deze techniek in af-fabriek vrachtwagens, waarmee het ook mogelijk wordt om de koelinstallatie intelligent en efficiënt aan te sturen, onder meer op basis van het motorgedrag.

Integraal denken

Voor de korte termijn gelooft Kliffen meer in de opkomst van hybride vrachtwagens dan van volledig elektrische vrachtwagens, met name vanuit kostenoverwegingen voor de vervoerder. Mede daarom adviseert hij vervoerders bij de aanschaf van koelinstallaties zoveel mogelijk ‘integraal te denken’. Ofwel, tracht bij de keuzes die je nu maakt op het gebied van koelinstallaties al zoveel mogelijk rekening te houden met toekomstige oplossingsrichtingen in de markt. Zodat een nieuwe koelinstallatie niet alleen nu en de komende jaren, maar ook over een langere termijn rendeert.

Wil je het webinar terugzien? Klik dan hier.