Werkconferentie PayChecked in Transport

Stichting PayChecked in Transport organiseert een werkconferentie over dit voor de sector belangrijke keurmerk. Alle leden van TLN zijn van harte uitgenodigd op 28 juni a.s. van 15.00 tot 17.30 uur in het Van der Valk Hotel in Vianen. Deelname is gratis.

Paychecked_werkconferentie

Samen met gastsprekers en andere belanghebbenden spreek je over de rol van het keurmerk PayChecked in Transport. Hoe profileer je je hiermee  als goed werkgever, hoe kun je er proactief mee omgaan en hoe het geregeld is met de ketenaansprakelijkheid.

Correcte betaling
In 2016 richtten TLN en verladersorganisatie evofenedex PayChecked in Transport op met als doel een gezamenlijk antwoord te bieden op de Wet Aansprakelijkheid Schijnconstructies. Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de transportsector tonen met het keurmerk aan dat zij een correcte betaling van de (inmiddels 167.000) werknemers die vallen onder de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg (de ‘TLN-cao’) hoog in het vaandel hebben staan.

Voorwaarde aanbesteding
In een aantal sectoren zoals de pakkettensector, het grootwinkelbedrijf, de bulkchemie of het speciaal vervoer hebben opdrachtgevers het keurmerk als voorwaarde bij een aanbesteding gesteld. We willen met jou bespreken hoe we dit voor andere sectoren ook kunnen realiseren. Daarmee maken we nog duidelijker dat goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap twee kanten zijn van dezelfde medaille.

MVO-merk
We willen graag met de sector het bereik van PayChecked verbreden, van een keurmerk dat zich sec concentreert op de ketenaansprakelijkheid tot een merk dat staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beroepsgoederenvervoer over de weg. Inmiddels heeft PayChecked bijna 750 geregistreerde keurmerkhouders. In dit tempo zal naar verwachting in de loop van volgend jaar de 1000ste keurmerkhouder worden ingeschreven.

Het programma:

Aanmelden
Wil jij deelnemen aan deze werkconferentie. Aanmelden kan hier.