Werkgevers en vakbonden zonder resultaat uit elkaar

Vandaag is er tussen werkgevers en vakbonden overleg gevoerd over een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer.

cao – contract

De huidige cao loopt eind van dit jaar af, nadat deze eerder dit jaar ongewijzigd is verlengd vanwege de grote economische onzekerheden door de coronacrisis.

Aan het begin van de bijeenkomst hebben partijen hun visies uitgewisseld. Voor werkgevers is het belangrijk dat nu geen afspraken worden gemaakt die ertoe leiden dat de economische gezondheid van de sector in gevaar komt. Veel is nog onzeker over de toekomstige economische situatie.
Werkgevers hebben aangegeven de huidige cao ongewijzigd met een jaar te willen verlengen. De argumenten die eerder dit jaar golden om de cao te verlengen, gelden nog steeds en hebben aan actualiteit niets ingeboet.

De vakbonden gaven aan zeer teleurgesteld te zijn over de houding van de werkgevers. Ze concludeerden dat verder overleg op dit moment niet zinvol is en hebben aangekondigd met de leden te gaan overleggen over de ontstane situatie. Op een later moment zullen zij hun reactie laten weten. Er is geen vervolgafspraak gepland.