Wet vrachtwagenheffing aangenomen in Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft dinsdag de Wet vrachtwagenheffing aangenomen. De Tweede Kamer stemde op 22 maart al in met de nieuwe wet.

Vrachtwagen
foto: TLN

Met de Wet vrachtwagenheffing gaan binnen- en buitenlandse vrachtwagens vanaf 2026 betalen voor het gebruik van Nederlandse wegen. Het gaat dan voornamelijk om rijkswegen en een aantal provinciale wegen. Daar staat tegenover dat het Eurovignet wordt afgeschaft en dat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens wordt verlaagd. De netto-opbrengst van de vrachtwagenheffing wordt teruggesluisd naar de vervoerssector om innovatie en verduurzaming te financieren.

In het regeerakkoord van het vorige kabinet (2017) is afgesproken dat deze vrachtwagenheffing er zou komen. De afgelopen jaren zijn hiervoor voorbereidingen getroffen samen met de sector, onder andere door middel van een bestuursovereenkomst die afgelopen september is ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat samen met ondernemersorganisaties TLN, evofenedex en VERN.

In eerste instantie was het de bedoeling dat de Wet vrachtwagenheffing twee jaar eerder, in 2024, zou worden ingevoerd. Door de latere invoering dreigt de verduurzamingsopgave van de sector ook vertraging op te lopen.

TLN wil daarom dat het geld eerder beschikbaar komt. ‘Om de transitie naar zero emissie vanaf 2024 veilig te stellen is het belangrijk dat de voorfinanciering er eerder komt’, zegt bestuursvoorzitter Elisabeth Post. ‘Anders gaan we de Klimaatdoelen voor 2030 pertinent niet halen.’