Wet vrachtwagenheffing naar Tweede Kamer

Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat verstuurde vandaag het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing naar de Tweede Kamer. TLN is blij dat het demissionaire kabinet gehoor geeft aan de wens van de nieuwe Tweede Kamer om het wetsvoorstel naar het parlement te sturen.

Tol20en20kilometerheffing20buitenland-9

Eerder dit jaar meldde voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen dat de invoering van de heffing vertraging op zou lopen. Na inspanning van TLN en verschillende Kamerleden stemde de Tweede Kamer alsnog in met een motie om alsnog het wetvoorstel eerder te behandelen.

Verduurzaming
In het wetsvoorstel is vastgelegd dat de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing teruggesluisd worden naar de sector voor verduurzaming en innovatie. Dat is essentieel voor de enorme verduurzamingsopgave waar de sector voor staat en waar veel geld voor nodig is. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de terugsluis van de opbrengsten gebruikt kunnen worden om de verduurzaming te bekostigen.

Tarieven
De vrachtwagenheffing vervangt het Eurovignet en een deel van de MRB door een heffing per kilometer. Daardoor gaan buitenlandse kentekens straks (meer) betalen voor het gebruik van Nederlandse snelwegen. De tarieven van de kilometerheffing zijn afhankelijk van het voertuiggewicht en de Euroklasse. Daarmee lijkt de vrachtwagenheffing op de Belgische tol. Dat geldt ook voor de systeemtechniek die het kabinet wil inzetten, gebaseerd op GPS-registratie met een losse OBU.

Kritisch
Hoewel TLN blij is het wetsvoorstel eindelijk naar de Kamer is verstuurd, maakt TLN zich ook over een aantal punten zorgen. Zo meldt het ministerie dat de eenmalige invoeringskosten significant hoger uitvallen. Bovendien is het de vraag of de kosten van de inningsysteem goed beheersbaar zijn. Ook wil de overheid gecompenseerd worden voor het verlies aan accijnsinkomsten vanwege een verwachte lichte daling van het aantal gereden kilometers. Dit zou betekenen dat de netto-opbrengsten lager uitvallen dan verwacht, wat ten koste gaat van de terugsluis. De verduurzaming van de sector dreigt daardoor onnodig vertraging op te lopen en dat is onacceptabel, benadrukt TLN.

Vervolg
Omdat het wetsvoorstel een groot aantal details bevat, zal TLN de wet de komende tijd nader bestuderen. Op 15 september tekenden TLN-voorzitter Elisabeth Post, Steven Lak (evofenedex) Klaas de Waardt (VERN) en minister Babara Visser al wel de Bestuursovereenkomst vrachtwagenheffing, waarin afspraken zijn gemaakt over de besteding van de terugsluis.

Foto Wiebe Kiestra / Rijksoverheid