Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding ligt stil

De eventuele compensatie van de transitievergoeding voor werkgevers is voorlopig van tafel. Mede op advies van de Raad van State heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel controversieel verklaard.

Sociale20zekerheid-1

Als het dienstverband van een werknemer na 2 jaar ziekte wordt beëindigd, gelden de regels voor de verschuldigdheid van een transitievergoeding. Deze regels worden als onrechtvaardig ervaren, omdat de werkgever het loon van de werknemer al 2 jaar heeft doorbetaald en bovendien vaak hoge reïntegratiekosten heeft moeten maken.

Wetsvoorstel ingediend

Om die reden is een wetsvoorstel ingediend dat ervoor moet zorgen dat werkgevers worden gecompenseerd voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte. De regeling zou met terugwerkende kracht moeten gaan gelden voor de beëindiging van dienstverbanden op of na 1 juli 2015.

Niet enthousiast

De Raad van State is echter niet enthousiast over het wetsvoorstel en heeft de minister geadviseerd om het voorstel te heroverwegen. Om die reden heeft de Tweede Kamer dit wetsvoorstel controversieel verklaard. De behandeling van het wetsvoorstel ligt nu dus stil. Het nieuwe kabinet zal hierover verder moeten beslissen. De bedoeling was dat het wetsvoorstel op 1 januari 2019 zou ingaan. Of dat nog lukt, is de vraag.

Schriftelijk vastleggen

Overigens, met dit wetsvoorstel in het achterhoofd is het wel raadzaam om bij beëindigingen wegens langdurige ziekte altijd schriftelijk vast te leggen dat – en welke – vergoeding is betaald en dat de transitievergoeding hierin is verdisconteerd. Mocht dit wetsvoorstel alsnog worden aangenomen, dan kan de werkgever de kosten van de transitievergoeding wellicht gecompenseerd krijgen.​