Wijziging in GWH-regeling motorrijtuigenbelasting

De Belastingdienst stopt vanaf 1 mei 2019 met het toesturen van de cd-rom en factuurspecificaties op papier aan gebruikers van de Grootwagenparkhouder-regeling (GWH-regeling). TLN onderzoekt de mogelijkheden om haar leden te helpen.

Dutch tax envelope
Blauwe envelop

​Ondernemers die gebruik maken van de GWH-regeling voor de motorrijtuigenbelasting ontvangen van de Belastingdienst op dit moment nog een cd-rom waarop de factuurspecificatie van de motorrijtuigenbelasting staat. Vanaf 1 mei kan er alleen nog gebruik worden gemaakt van het digitaal uitwisselen van de factuurspecificaties via Digipoort. Dit is een ICT-dienst, die het elektrische berichtenverkeer voor de overheid afhandelt. Met behulp van Digipoort worden berichten snel, veilig en betrouwbaar uitgewisseld tussen bedrijven en overheden. ​

​Problemen met nieuwe regeling

Om gebruik te maken van Digipoort is een PKI-certificaat nodig. Het PKI-certificaat is een digitale ondertekening voor het versturen van berichten en gegevens. Als u geen gebruik kunt maken van Digipoort, dan heeft u alleen nog de mogelijkheid om per voertuig te betalen via toegestuurde rekeningen/acceptgiro’s.

Diverse ondernemers die gebruik maken van de GWH-regeling hebben TLN laten weten dat het ophalen en het verwerken van de gegevens problemen oplevert. De GWH-regeling heeft software nodig die geschikt is gemaakt voor het digitaal ophalen en verwerken van de factuurspecificaties uit Digipoort.

TLN onderzoekt de mogelijkheid van het leveren van een dienst via een intermediair. Deze intermediair kan de data bij Digipoort ophalen en vervolgens digitaal naar u toezenden. Het voordeel is dat u hierdoor geen PKI-certificaat​ nodig heeft, geen koppeling hoeft te maken met Digipoort en de gegevens op dezelfde manier ontvangt als via de cd-rom.

Mocht u interesse hebben in deze dienst, dan horen we het graag. U kunt geheel vrijblijvend een e-mail sturen naar: rvstraaten@tln.nl.