Wijziging Regeling eisen geschiktheid 2000

Elke chauffeur heeft ermee te maken maar waarschijnlijk is de Regeling eisen geschiktheid 200 bij lang niet iedereen bekend. De regeling bevat in een bijlage de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen. Oftewel, er wordt een groot aantal medische beperkingen/aandoeningen opgesomd en daarbij wordt steeds aangegeven wat dat voor gevolgen heeft voor de geschiktheid verklaring voor het rijbewijs.

dossieropbouw – papieren – administratie

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in twee groepen:

  • groep 1 betreft de rijbewijzen van de categorieën A1, A2, A, B, B + E en T
  • groep 2 betreft de rijbewijzen van de categorieën C, C1, CE, C1E, D, D1, DE en D1E

Deze week verscheen in de Staatscourant een wijziging op de regeling. Als gevolg hiervan zijn de geschiktheidseisen bij een pacemaker, bij ADHD en bij gebruik geneesmiddelen aangepast.

De wijzigingen treden met ingang van 17 april 2021 in werking, waarbij de wijzigingen die betrekking hebben op ADHD terugwerken tot 1 april jl.