Wijziging regeling vakbekwaamheid beroepschauffeurs in de maak

Inmiddels loopt in de Tweede Kamer de parlementaire behandeling van de regeling vakbekwaamheid beroepschauffeurs (code 95). Het CBR toont in een handig overzicht de actuele stand van zaken.

Het nieuwe wetsvoorstel betreft een uitwerking van de gewijzigde Europese richtlijn inzake de vakbekwaamheid van beroepschauffeurs en stelt andere voorwaarden aan het op peil houden van de vakbekwaamheid.

TLN is te spreken over de volgende punten:

1. Minder kans op fraude door wederzijdse erkenning opleidingen in EU-lidstaten
Voorheen was bekend dat er fraude werd gepleegd met buitenlandse certificaten. Om die reden werden buitenlandse certificaten met wantrouwen bekeken. In de gewijzigde Europese richtlijn is dit gevoel erkend en in de uitvoering wordt fraude tegengegaan door alle processtappen via erkende geautomatiseerde systemen te laten verlopen. In Nederland komt deze taak bij de RDW te liggen.

2. Verbetering van kwaliteit van opleidingen
De kwaliteit van nascholingsdagen loopt in de diverse EU-lidstaten behoorlijk uiteen. Een nascholingstraining is in Nederland relatief gezien best duur, maar de kwaliteit loopt hier ook ver vooruit op wat er in het buitenland wordt aangeboden. De nieuwe stevige minimumeisen voor alle EU-lidstaten legt een kwaliteitsbodem in de opleidingsmarkt.

3. Verbetering nascholing door meer eisen te stellen aan variatie
Tot nu toe is het mogelijk één bepaalde training vijf keer te volgen tijdens dezelfde opleidingscyclus. Daaraan wordt vanuit Europa nu een halt toegeroepen. Eenmaal herhalen lijkt nog te zijn toegestaan, de overige (drie) nascholingscursussen moeten dan vervolgens verschillend zijn. TLN is in gesprek met het CBR en de rijschoolbranche om dit zo praktisch mogelijk op te pakken.

Minder enthousiast is TLN over het feit dat de e-learning mogelijkheden door het nieuwe wetsvoorstel worden ingeperkt, terwijl opleidingen juist nu, in coronatijd, steeds vaker naar een digitale omgeving worden verplaatst. TLN ziet daarom graag bij een volgende revisie van de regels omtrent vakbekwaamheid en opleidingen dat onderzocht wordt of beroepschauffeurs meer e-learning mogelijkheden zouden willen hebben.

Meer weten over het nieuwe wetsvoorstel? Bezoek dan deze pagina op de website van het CBR met de actuele stand van zaken