Wijziging Wet werken na AOW-leeftijd uitgesteld tot 1 januari 2022

Minister Koolmees heeft besloten de wijzigingen op de Wet werken na AOW-leeftijd niet eerder dan 1 januari 2022 in te laten gaan. Eerder werd aangekondigd dat enkele bepalingen uit het overgangsrecht van de wet per 1 april 2021 zouden wijzigen. Omdat onder andere het UWV meer tijd nodig heeft om deze wijzigingen voor te bereiden, is er besloten tot uitstel.

Commercial docks worker examining containers

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • Het verkorten van de periode van loondoorbetaling bij ziekte van 13 naar 6 weken.
  • De duur van het opzegverbod bij ziekte en de duur van de re-integratieplicht bij ontslag bij ziekte, worden ook teruggebracht van 13 naar 6 weken.

Wat wijzigt niet?

  • De opzegtermijn  van 1 maand voor de werkgever ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.
  • Het blijft mogelijk om met de AOW-gerechtigde werknemer maximaal zes tijdelijke contracten aan te gaan voor samen maximaal vier jaar, zonder dat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. Alleen de tijdelijke contracten die na de AOW-leeftijd zijn aangegaan tellen mee voor de keten.
  • De AOW-gerechtigde werknemers die worden ontslagen, hebben geen recht hebben op de transitievergoeding.