Zero-emissie stadslogistiek: Nijmegen sluit aan bij landelijke afspraken

Er komen vanaf 2025 zero-emissiezones voor stadslogistiek in de gemeente Nijmegen. Bevoorrading van winkels mag in die gebieden dan alleen nog met zero-emissie voertuigen plaatsvinden. Voor vrachtauto’s zal er waarschijnlijk via landelijke afspraken een overgangstermijn gelden tot 2030. TLN vindt het positief dat Nijmegen duidelijkheid schept aan ondernemers en dat de gemeente aansluit bij landelijke afspraken.

De plannen van Nijmegen komen overeen met de afspraken uit het Klimaatakkoord dat mede door TLN is ondertekend. Het sluit daarmee ook aan op de duurzaamheidsambitie van TLN, daarin staat dat de grootste gemeenten vanaf 2025 zero-emissie bevoorraad worden. Met daarbij een overgangstermijn voor de schoonste diesel (Euro-6) vrachtauto’s.

Zero emissie zones

Het college van B&W wil zero-emissies zones in het centrum van Nijmegen tussen de singels en de Waal, in Hof van Holland (winkel- en woonhart Nijmegen-Noord) en mogelijk op de campus Heijendaal. Deze maatregel is volgens de gemeente effectief, omdat in deze drukbezochte gebieden veel transportbewegingen met bestelbusjes en vrachtauto’s plaatsvinden om pakketjes af te leveren en winkels te bevoorraden. Door dit met zero-emissie voertuigen te doen wordt de luchtkwaliteit verbeterd en de CO2-uitstoot verminderd.

Logistieke hubs en laadinfra

TNO heeft in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan naar logistieke hubs in Nijmegen. Uit dit onderzoek blijkt dat er al veel ontwikkelingen op dit gebied zijn. Ondernemers zien vooral een rol voor de gemeente in het verschaffen van duidelijkheid over de invoering van zero-emissiezones, het faciliteren van oplaadinfra voor elektrische voertuigen en het subsidiëren van de aanschaf van schone voertuigen. Ook kan de gemeente faciliteren bij het in contact brengen van vraag en aanbod voor dergelijke voorzieningen. TLN onderschrijft de bevindingen van het onderzoek en hoopt dat de gemeente Nijmegen hiermee aan de slag gaat.