Zicht op duurzame bevoorrading van binnensteden

Tijdens de afgelopen Webwinkel Vakdagen in Utrecht is de blue paper ‘Doorpakken in duurzame stedelijke distributie’ gepresenteerd.

Berlin,Aerial View of Tiergarten park in Victory Column, Germany

​​Het document brengt de stadsdistributie in kaart en concentreert zich daarbij op mogelijke of noodzakelijke veranderingen in de huidige organisatie, uitvoering en integratie van stedelijk transport en distributie.

Expertgroep City Distribution

Het document is samengesteld door de expertgroep City Distribution. Hierin zetelen vertegenwoordigers van logistiek dienstverleners, (web)winkels, ICT-bedrijven, lokale overheden, hoger onderwijs en een ingenieursbureau. Gezamenlijk hebben zij oplossingsrichtingen benoemd om te komen tot een duurzame bevoorrading van de stad van de toekomst. Centraal staan daarbij samenwerking, verbinding en ICT.

Duurzame bevoorrading

TLN is samen met Thuiswinkel.org de initiatiefnemer van de expertgroep City Distribution. TLN is ervan overtuigd dat met deze expertgroep en de blue paper een aanzet wordt gegeven voor verdere concrete stappen die zijn gericht op een duurzame bevoorrading van de binnensteden.