Zorgen over gevolgen stikstof voor infraprojecten

Het kabinet gaat door met de aanpak van knelpunten in het wegennet, staat in de Rijksbegroting. Maar TLN maakt zich wel zorgen over de ‘stikstofuitspraak’, die verbetering van het wegennet bedreigt. Verder komt er tijdelijk meer geld voor wegenonderhoud.

snelweg bij nacht (2)

In 2020 wil minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat starten met de verlenging van de A15 bij Arnhem (ViA15), het deeltraject A9 Badhoevedorp binnen het project Schiphol-Amsterdam-Almere en de aanpassing van de A15 Papendrecht-Sliedrecht Oost. Maar TLN  vreest wel dat de zogeheten ‘stikstofproblematiek’ roet in het eten gaat gooien en de projecten (ernstig) gaat vertragen. Het kabinet is de gevolgen van de nadelige uitspraak van de Raad van State over de tot nu toe gehanteerde stikstofaanpak aan het inventariseren. TLN is er niet gerust op en hoopt het kabinet snel een oplossing vindt.

Onderhoud en vervanging

Het kabinet reserveert meer geld voor onderhoud, vervanging en renovatie van ‘kunstwerken’, zoals bruggen, tunnels en viaducten. Maar TLN vraagt zich af of dit wel genoeg is. Het kabinet zegt zelf in de begroting dat de opgave groot is, vanwege de vele bruggen, viaducten en andere kunstwerken die aan het eind van hun technische levensduur komen. Maar kijkend naar het budget tot en met 2033 ziet TLN niet echt een stijgende lijn. Voor het wegennet is er tot en met 2021 een lichte stijging in het budget voor onderhoud, beheer en vervanging. Daarna is er een daling tot en met 2027, tot onder het huidige niveau. Per saldo lijkt er weinig te veranderen. Hetzelfde geldt voor de vaarwegen en tot 2030 ook voor de spoorwegen. Recent onderzoek in opdracht van Bouwend Nederland geeft aan dat de impact en de kosten van het plotseling uitvallen van bruggen op belangrijke verbindingen enorm kunnen zijn. Het komende jaar laat minister Van Nieuwenhuizen onderzoeken hoeveel geld er precies nodig is.

Kilometerheffing voor personenauto’s?​

De vrachtwagenheffing wordt genoemd in de Prinsjesdagstukken, maar daarover staan er geen nieuwe dingen in. Wel is er nieuws over de kilometerheffing voor personenauto’s. Het kabinet gaat drie varianten van ‘betalen naar gebruik’ voor personenauto’s laten onderzoeken.  Op basis van dat onderzoek bekijkt de overheid welke voorbereidingen er nodig zijn om de kilometerheffing in te voeren en eventueel al starten met die voorbereiding.  Een mogelijke invoering van  de kilometerheffing zal niet eerder zijn dan 2025, tegelijk met de invoering van een nieuw belastingstelsel. TLN is groot voorstander van uitbreiding van de kilometerheffing naar het andere verkeer. De kilometerheffing voor alleen vrachtwagens zal niets verbeteren aan de bereikbaarheid en de doorstroming op de wegen. Dat kan alleen als alle weggebruikers onder het systeem vallen.

Fileaanpak korte termijn

Minister Van Nieuwenhuizen heeft 100 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen om de files op de korte termijn aan te pakken. Dat geld gaat onder meer naar de inzet van bergers en weginspecteurs in de buurt van de drukke snelwegen. Ook komt er een nieuwe generatie verkeerslichten die ervoor zorgen dat het verkeer in de ochtend- en avondspits soepeler doorrijdt op de op- en afritten van de snelwegen. Er komen in 2020 34 van deze verkeersregelinstallaties, onder meer op de A12 bij Arnhem en Oosterbeek, de A30 bij Ede en de A50 bij Renkum. Verder neemt de minister maatregelen om te voorkomen dat te hoge vrachtwagens tunnels inrijden en daarmee schade aanrichten en files veroorzaken. Bij de Schipholtunnel en de Coentunnel komen binnenkort fotoborden waarop een vrachtwagenchauffeur een waarschuwingsbericht en een foto van zijn eigen wagen te zien krijgt als deze te hoog is voor de naderende tunnel. Zo kan hij tijdig een andere route nemen. Met name bij de Coentunnel ontstaan regelmatig files vanwege afsluitingen door te hoge vrachtwagens. TLN heeft in het verleden meermaals gepleit voor het plaatsen van fotoborden. ​