Zorgen over introductie smart tacho per 15 juni 2019

Nu 15 juni dichterbij komt, maken vrachtautoproducenten en brancheorganisaties zich steeds meer zorgen of de introductie wel goed zal verlopen. De transportsector roept de Europese Commissie daarom op mogelijke problemen te voorkomen.

​Per 15 juni 2019 moeten nieuwe vrachtwagens worden voorzien van de ‘smart tacho’. Deze tachograaf heeft volledig nieuwe functies, zoals locatiebepaling en de mogelijkheid voor handhavers op afstand signalen van fraude op te sporen.

De introductie van de smart tacho gaat gepaard met een ingewikkeld proces waarin verschillende certificaten behaald moeten worden door de tachograaf- en kaartproducenten. Dit om bijvoorbeeld te verzekeren dat de nieuwe en oude bestuurderskaarten onderling uitwisselbaar zijn en dat de nieuwe tacho aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Wettelijke deadlines moge​​lijk niet haalbaar

Uit overleg met de stakeholders, zoals de tachograafproducenten, kaartproducenten en autoproducenten, komen signalen dat wettelijke deadlines mogelijk niet gehaald gaan worden. Het risico bestaat dat er straks vrachtauto’s worden afgeleverd met een smart tacho die op basis van een tijdelijk certificaat is geproduceerd. Er is dan wel een typegoedkeuring afgegeven, maar die zou achteraf ingetrokken kunnen worden omdat het testen nog niet volledig heeft kunnen gebeuren.

Als er dan uit het definitieve testen vervolgens blijkt dat er interpretatieverschillen zijn tussen de verschillende tachograaf- en tachograafkaartproducenten of dat de onderlinge uitwisselbaarheid van de kaarten niet 100% is, loopt de sector het risico dat de auto’s terug moeten naar de werkplaats.

Onduidelijkheid ove​r langere opbouwtijd kentekens

Daarnaast is er onduidelijkheid over voertuigen die voor 15 juni 2019 geleverd worden, maar door langere opbouwtijd pas na 15 juni 2019 op kenteken gezet worden. Wat vooral stoort is het gebrek aan informatie en duidelijkheid.

Voor TLN en andere brancheorganisaties in Europa, vertegenwoordigd in de IRU, reden om bij de Europese Commissie aan te dringen op:

  • ​Het opzetten van een publiek monitoringsysteem over de voortgang welke wordt geïntegreerd in een risicomanagementsysteem om de wettelijke en operationele risico’s te minimaliseren. Op die manier kunnen wettelijke deadlines eventueel aangepast worden als belangrijke mijlpalen niet gehaald worden.
  • Het aanmoedigen van tachograafproducenten om in een vroeg stadium met elkaar in overleg te treden om eventuele interpretatieverschillen en uitwisselbaarheidsproblemen op te lossen.
  • Het intensiveren van overleg door middel van een toegewijde ad-hoc taskforce, met de sector en alle relevante stakeholders, om de situatie te doorgronden en potentiële problemen op te lossen, specifiek in het eerste kwartaal van 2019.

De Europese Commissie wuift in haar antwoord de zorgen van de sector weg. Volgens de EC betreft dit alles een “zeer laag risico” en verloopt alles volgens plan. De IRU en de ACEA (Europese organisatie van vrachtwagenfabrikanten) implementeren nu hun eigen monitoringsysteem. TLN volgt de ontwikkelingen nauwgezet en houdt haar leden op de hoogte.