Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

45 uur rust in cabine

​​​​​​​​​Wat speelt er?

Chauffeurs zijn verplicht om minimaal eens in de twee weken een normale wekelijkse rust van 45 uur op te nemen. Het is lange tijd niet duidelijk geweest of het op grond van de Europese wetgeving verboden is om de wekelijkse rust van 45 uur in de cabine door te brengen. Diverse lidstaten hebben dan ook een verbod op 45 uur rust in de cabine via nationale wetgeving ingevoerd.

In december 2017 heeft het Europese Hof van Justitie inmiddels bepaald dat er inderdaad een verbod geldt. Nederland heeft daarop besloten vanaf 1 januari 2018 ook te gaan handhaven.

De Europese Commissie (EC) heeft op 31 mei voorstellen gedaan om de wet te veranderen (onderdeel van het Mobility Package). De EC wil een totaal verbod op de 45 uur rust in de cabine. De EC wil ook dat chauffeurs eens in de 3 weken in de gelegenheid worden gesteld naar huis te gaan.

Europarlementariër Wim van de Camp, rapporteur voor het Mobility Package op het onderdeel rij- en rusttijden, is van mening dat het slapen in de cabine ​onder voorwaarden moet kunnen​. Hij wil graag een duidelijk verbod in de wet voor het doorbrengen van de wekelijkse rust in de cabine, waarbij een uitzondering geldt voor voertuigen die geparkeerd staan op beveiligde parkeerplaatsen met adequate voorzieningen. Chauffeurs zouden daarnaast eens in de 4 weken in de gelegenheid moeten worden gesteld hun rust thuis te genieten.​

Wat vindt TLN?

Wijzig de wet

TLN is van mening dat een normale wekelijkse rust in de cabine in Europa mogelijk moet zijn, als dit op beveiligde parkings met adequate voorzieningen gebeurt. Daarvoor is een wetswijziging noodzakelijk.

TLN wil geen nomaden op de weg en is van mening dat chauffeurs in staat moeten worden gesteld hun rust minstens eens in de vier weken thuis, of elders, te kunnen genieten, als ze daarvoor kiezen. TLN is dan ook blij met de voorzet op dit punt van EP-rapporteur Van de Camp in het kader van het Mobility Package.

Het EP heeft de voorstellen in juni afgewezen. Ze maakten onderdeel uit van een breed pakket aan voorstellen over detachering, cabotage en rij- en rusttijden, die in zijn geheel niet is aanvaard in het EP. De onderhandelingen voor nieuwe voorstellen lopen op dit moment nog. Zie voor meer informatie ook onze nieuwsberichten over het Mobility Package.

​Creëer meer beveilig​​de parkeerplaatsen met goede voorzieningen

Op de Europese corridors en in onze grensregio’s is e​en aantoonbaar en structureel tekort aan veilige parkeerplaatsen met goede faciliteiten voor het parkeren van vrachtauto’s. Daarom is het belangrijk dat er meer parkeerplaatsen worden aangelegd met goede voorzieningen, in combinatie met goede handhaving rondom plaatsen waar niet langdurig geparkeerd mag worden. En dat er een Europese overgangsregeling komt voor het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine, zolang deze parkeerplaatsen er onvoldoende zijn.

​Handhaaf vooral daar waar het het hardst nodig is

De Minister handhaaft het verbod sinds 1 januari 2018. Aangezien er in de ons omringende landen al langer wordt gehandhaafd, is het goed dat er nu een level playing field is en de parkeeroverlast kan worden aangepakt. Nederland moet niet de parkeerplaats van Europa worden.

Daarbij moet er wel aandacht zijn voor de praktische problemen die dit de sector oplevert. Er is al een groot tekort aan beveiligde parkeerplaatsen en er zijn bijna geen mogelijkheden de chauffeur in een hotel onder te brengen, waar ook het voertuig kan staan.

Zolang het verbod in de wet blijft staan, moet er worden gewerkt aan oplossingen voor de huidige capaciteitstekorten in -met name- de mainports en de corridors daar naartoe. Nederland mag zijn positie als logistieke draaischijf niet verliezen.

Welke acties o​​nderneemt TLN?

 

  • ​​TLN brengt haar standpunt over de wetswijziging in bij het Ministerie, de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement. 
  • TLN bespreekt de gerezen problematiek rond de mainports met de relevante stakeholders.
  • TLN bepleit bij RWS en I&W de stimulering van private parkings langs de corridors.​
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Personeel en arbeid
Rij- en rusttijden