Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

45 uur weekendrust in cabine

​​​​Wat speelt er?

Chauffeurs zijn verplicht om minimaal eens in de twee weken een normale wekelijkse rust van 45 uur op te nemen. Het is niet duidelijk of het op grond van de Europese Verordening 561/2006 verboden is om de wekelijkse rust van 45 uur in de cabine door te brengen. Diverse lidstaten hebben namelijk een verbod op 45 uur rust in de cabine via nationale wetgeving ingevoerd.

Over de vraag of de 45 uur rust in de cabine mag worden doorgebracht heeft het Europese Hof van Justitie heeft zich nog niet uitgelaten, evenals de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft dit onderwerp wel op de agenda staan om op te lossen. Verwacht wordt dat er in 2017 een wetsvoorstel komt waarin het onderwerp is opgenomen.

Wat vindt TLN?

TLN is nog steeds tegenstander van het plotseling handhaven van het verbod.

TLN is van mening dat een wekelijkse rust van 45 uur in de cabine eens in de vier weken Europees-breed mogelijk moet zijn. Door het slechts eens in de vier weken toe te staan wordt toch een zekere beperking gegeven aan het in de cabine doorbrengen van de rust.

 • Eens in de vier weken toestaan van 45 uur rust in de cabine

Meer parkeerplaatsen op Europese corridors en grensregio’s
Er is op de Europese corridors en in onze grensregio’s een aantoonbaar en structureel tekort aan veilige parkeerplaatsen met goede faciliteiten voor het parkeren van vrachtauto’s. Het is belangrijk dat er meer parkeerplaatsen worden aangelegd.

 • Meer parkeerplaatsen op Europese corridors en grensregio’s

 • Korte termijn noodzaak: handhaving verbod in Nederland

  Duitsland gaat waarschijnlijk de 45 uur rust in de cabine verbieden. België en Frankrijk doen dit al. Nederland dreigt nu verder geïsoleerd te raken en wij voorzien een sterke toename van chauffeurs die op de Nederlandse parkeerplaatsen in de grensregio’s de 45-uur weekendrust gaan doorbrengen. Die regio’s kampen nu al met problemen en dat wordt alleen maar erger. TLN vindt dat we als sector en als Nederlandse overheid snel moeten handelen. Wij stellen daarom voor dat er ook in Nederland gehandhaafd gaat worden op de 45 uur rust in de cabine totdat er binnen Europa duidelijkheid is.

 • Handhaving verbod in Nederland op 45 uur rust in de cabine
 • Welke acties onderneemt TLN?

 • In 2017 staan de road initiatives op het programma en zal de Europese Commissie met voorstellen komen over de sociale wetgeving in de transportsector. Het verbod op de normale wekelijkse rust in de cabine wordt daarin meegenomen. TLN bepleit haar standpunt via de IRU, maar ook via de Nederlandse overheid, Europese Commissie en Europese parlementsleden.

  TLN bepleit nationaal een actieve handhaving zolang er Europees nog geen oplossing is bereikt.

  Lees meer

  Extra informatie, producten en diensten

  Exclusief voor leden

  Wilt u inloggen voor extra informatie?

  Word lid van TLN

  Verdieping

  Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

   

  Gerelateerd aan dit onderwerp

   

  Personeel en arbeid
  Rij- en rusttijden