Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Nieuwe Zijderoute

​​​​​​​Wat is de Nieuwe Zijder​oute?

De Nieuwe Zijderoute is inmiddels een steeds bekender begrip. New Silk Road, One Belt, One Road, OBOR, Belt and Road Initiative: het zijn verschillende benamingen voor het in 2013 gelanceerde grootschalige Chinese initiatief. Daarmee investeert China in infrastructuur en vergroot zo wereldwijd haar economische en politieke invloed.

De Nieuwe Zijderoute gaat veel verder gaat dan de spoorverbindingen, die er nu zijn gekomen tussen China en Europa. 

De gevolgen van de Chinese investeringen in infrastructuur zijn nu al in de praktijk merkbaar. ​In Europa en ook in Nederland. De vele wekelijkse treinen tonen aan dat het niet alleen lange termijn plannen zijn. Naast spoorverbindingen zijn er ook grootschalige investeringen in havens, zoals in het Griekse Piraeus. 

Wat vindt​ TLN?

De Nieuwe Zijderoute biedt kansen en risico’s. Waar in de traditionele Zijderoute kamelen het voornaamste vervoermiddel waren, zijn die nu ingeruild voor locomotieven en spoorwagons.  Dat spoorvervoer heeft zich -in bepaalde situaties en voor bepaalde soorten producten- ontwikkeld tot een aantrekkelijk, maar relatief kleinschalig alternatief voor het tragere zeetransport en het veel duurdere luchttransport. Met name waar het gaat om verbindingen met het West-Chinese binnenland. 

De reistijd van de goederen ('transit time') varieert met de verbinding, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de benodigde tijd voor voor- en natransport met de op OBOR aansloten spoorterminals.

Hoewel de nadruk steeds ligt bij het vervoer van Chinese producten naar Europa, biedt de spoorverbinding ook interessante mogelijkheden voor vervoer van Europese -en dus ook Nederlandse- producten naar China. Zoals voor voedselproducten en bloemen, voorbeelden van de 'coolchain'. Dat is de logistieke keten tussen Nederland en China, waarbij de producten tijdens transport en tussentijdse opslag gedurende de gehele keten geconditioneerd blijven. 

Andere verladers zien de spoorverbinding als een backup of uitwijkmogelijkheid als er zich problemen voordoen in hun eigen logistieke keten.

Ris​​ico's

OBOR kent naast kansen ook risico’s. Als er nieuwe corridors gaan ontstaan, waardoor een deel van de intercontinentale goederenstromen zich gaat verplaatsen, kan dat invloed hebben op de traditionele positie van Nederland als distributieland en gateway to Europe, met zijn (lucht)havens en internationale distributiecentra. 

Andere risico’s zijn van politieke en economische aard. Uitdagingen liggen voor een deel in de klimaatzones van extreme hitte of juist koude, die onderweg worden doorkruist. Een reden waarom er vaak geconditioneerde containers ingezet worden. De spoorverbinding kent​ twee verschillende spoorbreedtes, waardoor er dus tussentijds van locomotieven en wagons gewisseld moet worden.

​Kansen voor logistiek dienstverleners

China is voor Nederland in de afgelopen acht jaar in economische zin steeds belangrijker geworden, zowel qua invoer als qua uitvoer. TLN heeft uitgebreid statistisch research gedaan naar de omvang, groei en samenstelling van de goederenstromen tussen Nederland, Europa en China. Maar ook naar de producten die nu worden vervoerd via de Nieuwe Zijderoute en de kansrijke producten. 

Natuurlijk, vervoerders en andere logistiek dienstverleners zijn niet degenen die voor eigen rekening en risico goederen in- of uitvoeren. Maar zij kunnen met hun kennis een specifieke rol vervullen, en de opdrachtgever bijstaan, in het gehele traject of een deel ervan: 

 • expeditie-activiteiten, 
 • voor en natransport naar/vanaf knooppunten,  
 • gekoelde opslag en transport, 
 • containertransport, 
 • internationaal transport, 
 • logistieke dienstverlening, 
 • VAL/VAS,  
 • consultancy, 
 • samenwerken met Chinese partners,
 • het opzetten van een eigen vestiging in China. 

Rapport 'Nieuwe Zijderoute: kansen voor TLN-lede​n'

TLN heeft de opgedane kennis over OBOR, de Nederlands-Chinese handelsrelatie en de analyse van het statistische materiaal verwerkt in het TLN-rapport 'Nieuwe Zijde​route: kansen voor TLN-leden'. 

Het rapport geeft een stand van zaken van de Nieuwe Zijderoute, geeft de resultaten van de uitgevoerde research en identificeert een aantal kansen voor TLN-leden en -deelmarkten. Het is uiteraard aan het individuele bedrijf om de kansen voor zijn bedrijf te identificeren en te vertalen in bedrijfsbeleid en concrete acties. 

Download hier het rapport 'Nieuwe zijderoute: kansen voor TLN-leden' (33 Mb)​​​​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

   

  Gerelateerd aan dit onderwerp

   

  Nieuwe Zijderoute