Afvalstoffentransport Italië

Voor de transportondernemer die afvalstoffen door Italië vervoert, gelden extra eisen.

​​​Eisen afvaltransport Italië

Op 26 december 2011 voerde Italië een registratieplicht in voor vervoerders van afval. De registratie is geregeld in de “circulaire n. 149 del 2 febbraio 2017 dell'Albo Nazionale gestori AMBIENTALI”. Dat deed stof opwaaien, vanwege de ridicule voorwaarden. Eén daarvan betrof de eis in Italië een vestiging te moeten hebben. Door pressie van onder andere TLN bij de Europese Commissie heeft het ministerie van Milieu in Rome heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in de complexe registratie voor het vervoer van afval in Italië.

De registratietermijn was door de bevoegde commissie van het Register (na overleg met het ministerie en diverse organisaties) reeds verlengd van 12 februari 2017 naar 15 mei 2017 en is inmiddels verlengd naar 30 september 2017. In de tussentijd hebben diverse organisaties samengewerkt en een standpunt ingebracht om de complexe aanvraagprocedure te vereenvoudigen en met resultaat. Er is een versoepeling van de registratieprocedure.

Vervoerders van afval in Italië moeten op 30 september (de termijnen van 12 februari 2017 en 15 mei 2017zijn komen te vervallen) hun (her)registratie hebben afgesloten. De (her)registratie betreft vervoerders van afvalstoffen in het grensoverschrijdende verkeer. Op 30 september 2017 vervallen alle oude inschrijvingen. Vervoerders moeten dus altijd de nieuwe procedure starten. Betrokkenen kunnen zich bij dezelfde bemiddelaar melden, of bij een regionale overheid naar keuze. ​


Verplichtingen

​Vervoerders moeten een P.E.C. hebben, een Posta Elettronica Certificata. Dit geldt niet voor vervoerders die al een Italiaans adres hebben. Wat een P.E.C. precies is, leest u op de Italiaanse website van P.E.C.

De Eurolicentie, de EU-vergunning voor beroepsvervoer, geldt als bewijs van kredietwaardigheid.

De verantwoordelijke technicus van de onderneming mag zijn titel hebben verkregen in een ander land dan Italië. Ook mag de wettelijke vertegenwoordiger van de vervoerder die inbrengen.

​Lees ook de factsheet.​


Nieuwe aanvraag doen

De nieuwe aanvraag voor registratie doet u met het formulier volgens bijlage A bij het Italiaanse Besluit nr. 3 van 13 juli 2016. Met formulier D bevestigt de autoriteit dat de aanvraag is ontvangen. Bijlage B beschrijft de minimale vereisten waaraan voertuigen en personeel moeten voldoen. Die worden zwaarder naarmate meer tonnage wordt vervoerd.

​Zie voor meer informatie de website van de Italiaanse Kamer van Koophandel.​

Landendocumentatie

Lees meer over Italië in de Landendocumentatie.​​

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten