Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Arbeidsrecht

​​Wat speelt er?

In 2015 is het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De ketenregeling voor contracten voor bepaalde tijd is aangepast waardoor er minder mogelijkheden zijn werknemers op contract voor bepaalde tijd in dienst te houden.

Het ontslagrecht is aangepast waardoor de keuze voor de kantonrechter of UWV-procedure niet meer bij de werkgever ligt. De reden voor ontslag bepaalt voortaan de route die werkgevers moeten lopen. Dossiervorming is daarbij meer dan ooit van belang. Zie daarvoor ook de verdiepingspagina Dossieropbouw, gericht op ontslag of één van de overige verdiepingspagina's onderaan deze pagina.

Voor ontslagen op initiatief van de werkgever, van werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn, moet in de meeste gevallen een transitievergoeding betaald w​orden.

De Eerste Kamer heeft inmiddels ingestemd met een wetsvoorstel om werkgevers die transitievergoeding moeten betalen aan werknemers die na langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst gaan te compenseren. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat werkgevers die vanaf 1 juli 2015 transitievergoeding hebben betaald aan hun langdurig zieke werknemer waarvan het dienstverband werd beëindigd worden gecompenseerd. Formeel is de datum van inwerkingtreding nog niet bekend, maar er wordt vanuit gegaan dat deze wet per 1 april 2020 in werking treedt en wel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Lees hier de belangrijkste maatregelen op een rij, hoe de compensatie is aan te vragen en hoe de maatregelen worden gefinancierd.

Wat vindt TLN?

TLN is van mening dat de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) niet de belofte waarmaakt dat het ontslagrecht goedkoper en eenvoudiger zou worden. Voor veel werkgevers is de transitievergoeding een enorme financiële lastenverzwaring. Ook de onrechtvaardigheid van de betaling van deze vergoeding na twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en een duur re-integratietraject valt werkgevers zwaar.

De nieuwe ketenregeling bezorgt werkgevers die veel met seizoensmatig werk te maken hebben grote problemen. De zes maanden tussenpoos is te lang voor dit soort werk.

TLN meent dat dit soort wetgeving geen oplossing is om meer werknemers in vaste dienst te krijgen. Om dat voor elkaar te krijgen, zullen de risico’s die verbonden zijn aan het werkgeverschap juist verminderd moeten worden.

Opstapeling van wetgeving

Door opstapeling van wetgeving (Poortwachter, BezaVa, WWZ) zijn die risico’s alleen maar groter geworden. Werkgevers kunnen niet meer risico’s nemen dan zij kunnen dragen, daarom draagt deze wetgeving ook niet bij aan het creëren van banen. Integendeel. 

Welke acties onderneemt TLN?

TLN brengt haar standpunt aan bij de politiek en het ministerie. Ook wordt samen met andere werkgevers in VNO-NCW/MKB-Nederland-verband lobby gevoerd voor de vermindering van (individuele) werkgeversverplichtingen in relatie tot arbeidsongeschiktheid en verlichting van de regeldruk. ​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

057fabe6-bc59-4c9d-a067-5cca16258d11

 

Arbeidsrecht