Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Bedrijfsfinanciën

​​Financiering is de smeerolie van de economie. Maar de groei van kredietverlening aan het bedrijfsleven is de laatste jaren fors vertraagd. Voor een voorspoedig herstel van de economie is het belangrijk dat ondernemingen toegang hebben tot financiering en dat banken ruimte hebben om kredieten te verlenen aan het bedrijfsleven. Daarvoor is het van belang dat in regelgeving en toezicht die ruimte ook wordt gelaten.

Welke acties onderneemt TLN?

TLN ondersteunt VNO-NCW in de ontwikkelingen om kredietverlening aan ondernemers te stimuleren. Daarnaast heeft TLN overleg met banken specifiek gericht op de financiering van ondernemingen in de sector transport en logistiek. ​​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Bedrijfsfinanciën
Pand- en retentierecht; Factureren / debiteurenbeheer; Kostenontwikkeling; Transportvergunningen; Bedrijfsfinanciën; Belastingen en subsidies; Faillissementen; Regeldruk; Toezicht en handhaving; Truckende tractoren