Brexit bijeenkomsten en activiteiten TLN

Op deze pagina​ staat informatie over Brexit-bijeenkomsten, activiteiten van TLN en nieuws over de Brexit.

19 juni 2018

TLN-bijeenkomst in Westland over Brexit

Op 19 juni 2018 heeft TLN in het Westland met transporterende leden en opdrachtgevers gesproken over de gevolgen van de Brexit. De uittreding uit de Europese Unie kan grote gevolgen hebben voor exporterende bedrijven, in het bijzonder ondernemingen die handelen in bederfelijke waar. Tijdens de bijeenkomsten zijn enkele presentaties gehouden. Deze zijn hier te downloaden.

16 juni 2018

TLN-ledenonderzoek naar mening over Brexit

De leden van TLN willen dat hun brancheorganisatie zich blijft inspannen om ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk hinder ondervinden van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit). Voor veel bedrijven is nog niet in te schatten wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn. Ze verwachten in elk geval wel hogere kosten, naast ingewikkelder en langere douaneprocessen. Voor een aanzienlijke groep geldt dat ze zich op dit moment nog niet echt bezighouden met het thema.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van een TLN-onderzoek onder leden die actief zijn op het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek werd in maart 2018 gehouden.

TLN vindt het opmerkelijk en zorgelijk dat veel bedrijven zich nog onvoldoende voorbereiden op de Brexit. Hoewel niemand nog precies weet wat de gevolgen zullen zijn, wordt het steeds duidelijker dat de gevolgen voor individuele bedrijven groot kunnen zijn. Daarom zal TLN haar leden blijven informeren en blijven lobbyen voor een Brexit die zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de sector oplevert.

Van het onderzoek is een rapportage gemaakt. Download hier het rapport.

15 februari 2018

TLN-voorzitter Arthur van Dijk zit met Britse minister van Financiën Philip Hammond

Brexit-Hammond.jpgIn een door VNO-NCW georganiseerde bijeenkomst deelde TLN de belangrijkste wensen, maar ook de verwachte knelpunten voor onze sector, met Hammond. Nu eind januari 2018 een transitieperiode van 2 jaar is overeengekomen, hebben de EU en het VK tot en met 31 december 2020 de tijd om goede afspraken te maken. Het maken van goede afspraken is evident voor het Nederlandse bedrijfsleven. Immers, onze handelsbelangen zijn groot. TLN laat geen kans onbenut om die input te geven.

In een boeiende discussie liet Hammond de aanwezigen doorschemeren dat de Brexit hoe dan ook doorgaat. 'Degenen die nog hoop houden dat er misschien afstel komt, moet ik teleurstellen', aldus Hammond. 'We willen echt uit de Unie, vooral omdat we onze soevereiniteit zo belangrijk vinden.' Hammond bespeurt een soort ontkenningsfase bij bedrijven, maar het staat echt te gebeuren. Hammond blijkt echter ook een pragmaticus. De politieke kant van de Brexit is een andere dan de handelskant. Wat Hammond betreft, komt er straks een verdrag waarin geen plaats is voor uitsluitingen van sectoren. Zoals bijvoorbeeld met het CETA-verdrag het geval is. 'Alle diensten, dus ook het transport, moeten in een nieuw verdrag worden opgenomen.'

Hammond zou het liefst nog een stap verder gaan en op langere termijn goed gebruik maken van data. 'Als we het DNA van een product kennen, waar het vandaan komt, waar het naar toe moet, wat erin zit, kortom alle gegevens die we willen weten voordat een product het land binnenkomt, dan hoeft de Brexit helemaal niet zo’n probleem te zijn. Als we die data kunnen stroomlijnen, gemeenschappelijke standaarden kunnen afstemmen en stroomlijnen, dan kunnen we zo efficiënt werken dat de Brexit veel minder voelbaar is.'

Maar dat is nog een lange weg. Veel Britten hebben geen flauw benul waar de goederen die in de schappen liggen vandaan komen en hoe ze het land zijn binnengekomen. Dat een Brexit dit negatief kan beïnvloeden, is lang niet bij iedereen bekend. 'Hoe de supply chain werkt en vooral het belang van een goede supply chain is onbekend bij het publiek', aldus Hammond.

Volgende maand beginnen voor het eerst de echte onderhandelingen over de zogenoemde handelsdeal. Deze deal is uiteraard voor ondernemers veel belangrijker dan de eerder gesloten deal over de boedelscheiding en de rechten van de burgers. Maar zelfs met een transitieperiode van 2 jaar is haast geboden, want het maken van dergelijke afspraken kost veel tijd. De gemiddelde tijdsduur voor het maken van tariefafspraken conform het WTO-model kost circa 9 jaar.

TLN zet vanzelfsprekend in op een deal waarbij de Brexit zo min mogelijk gevolgen voor ondernemers heeft en waarbij de markttoegangseisen (vergunningen, cabotage, erkenning diploma’s, voertuigeisen etc.) ook na de Brexit hetzelfde kunnen blijven als in de EU. Immers, je kunt straks de douanezaken wel goed regelen, maar als de markttoegang niet goed geregeld is, kom je niet eens langs de douane. In het gesprek met Hammond heeft Van Dijk naast de zorgen om tekort aan douane- en keuringspersoneel en een gebrek aan ruimte in de havens nadrukkelijk gepleit om ook hiermee rekening te houden.

26 januari 2018

Belangrijke Brexit-tips

VNO-NCW, MKB-Nederland en de ministeries van EZK en BZ organiseerden een speciaal Brexit-event. Experts gaven tips hoe ondernemers zich, ondanks alle onzekerheid, kunnen voorbereiden. Enkele van de belangrijkste tips van de experts en van de ondernemers uit de zaal staan hier. Veel zal afhangen van de uitkomst van de onderhandelingen, maar voorbereiding is het halve werk. Het event terugkijken kan hier.

​10 jan​​uari 2018

Brexit-onderhandelaar deelt zorgen TLN

Michel Barnier, Brexit-onderhandelaar namens de Europese Unie, deelt de zorgen van TLN over de gevolgen van de Britse afscheiding voor de transport- en logistieke sector. Bedrijven moeten zich voorbereiden op ‘ernstige verstoringen’ van de huidige werkwijzen: ‘Companies should be prepared for disruption and more burdensome rules.’

In gesprek met TLN-voorzitter Arthur van Dijk onderschrijft Barnier de bijzondere positie van ons land als ‘gateway’ naar het Verenigd Koninkrijk. De twee troffen elkaar tijdens een bijeenkomst van VNO-NCW. Van Dijk heeft daar zijn zorgen uitgesproken over de kwaliteit van de douane, de procedures en de systemen, met name in de periode direct na een overeenkomst tussen Europa en het VK. Weliswaar zal sprake zijn van een transitieperiode, maar Van Dijk is bang dat die te kort zal blijken te zijn om alle problemen het hoofd te bieden. Die periode kan juridisch niet langer duren dan van maart 2019 tot en met december 2020. Barnier gaf aan oor te hebben voor deze aspecten van de Brexit, die met name gevolgen hebben voor Nederland.

Barnier zei het een uitdaging te vinden om van alle andere EU-staten instemming te krijgen voor de overeenkomst met de Britten. Alle lidstaten moeten immers instemmen, met inbegrip van de Oost-Europese. Daar verwacht hij weerstand. De landen zouden hun medewerking aan het verdrag kunnen gebruiken om een eigen eisenpakket op tafel te leggen. Ook België is niet eenvoudig, omdat dat de deelparlementen moeten instemmen.  

Tijdens de bijeenkomst heeft Barnier ook aangegeven dat een verder uiteenvallen van de Europese Unie voor alle betrokken landen nadelig zou zijn. Als de EU ophoudt te bestaan, zal in 2050 geen enkel EU-land in de economische top 20 van de wereld staan, waarschuwde hij. Blijft de EU bestaan, dan behoort het samenwerkingsverband tot de top-5. Het is daarom van het grootste belang dat de EU niet verder zal ontbinden.

23/30 oktober 2017

TLN en EVO organiseren een study tour voor de Britse zusterorganisatie FTA, naar aanleiding van het TLN-bezoek in juni aan de FTA. Douaneafhandeling speelt na de Brexit een cruciale rol en de Nederlandse douane staat bekend om zijn uitstekende afhandelings- en ICT-processen. Voor TLN is het van belang te laten zien hoe we in Nederland werken, opdat de Britten kunnen zien hoe het moet en hopelijk kunnen lobbyen voor een identieke afhandeling in GB.

11 oktober​​​ 2017

Nieuwsblad Transport organiseert een groot Brexit-eve​nt​ voor het Nederlandse vervoerende en verladende bedrijfsleven. TLN is content partner en zal eveneens spreken op deze bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst is ondernemers bewust te laten worden van de mogelijke gevolgen van de Brexit.

25 september​ 2017

De TLN-deelmarkt AFTO organiseert voor haar leden een themabijeenkomst die grotendeels in het teken zal staan van de Brexit. Het belang van de AFTO-leden is groot, aangezien de deelmarkt dedicated GB-vervoer verricht. Een spreker van het ministerie van Buitenlandse Zaken zal ingaan op het Brexit-proces.

13 september 2017

De taskforce Brexit van VNO-NCW organiseert voor haar leden een groot Brexit-event waar onder andere demissionair minister Ploumen en VNO-NCW voorman Hans de Boer spreken. In de middag zijn er vier parallelsessies, waarbij een sessie geheel is gewijd aan transport en logistiek, om het belang van deze sector te onderstrepen. TLN en EVO behartigen hier de belangen van de sector.

7 en 8 septemb​er 2017

De directeur Wegververvoer van het UK Department for Transport, Duncan Price, was tijdens het Norduk-overleg in Oslo, waar ook TLN aanwezig was, optimistisch gestemd over de Brexit en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector. Tijdens dit jaarlijkse landenoverleg tussen Scandinavië, Engeland en Nederland gaf hij aan optimistisch te zijn over het vertrek. 'We zijn straks wel een derde land, maar nog lang geen Turkije of Rusland.' 

TLN zag het wat minder rooskleurig en vroeg met name naar de gevolgen als GB uit de Douane-unie stapt. Price liet weten dat er diverse scenario’s liggen. Plan A is een free trade agreement realiseren met geharmoniseerde regels en wederzijdse erkenning van procedures en vergunningen. Plan B focust op een transitieperiode van 2 tot 4 jaar, maar dat moet de EU dat uiteraard ook willen. Worst case scenario is dat GB en de EU geen overall deal met elkaar kunnen afsluiten dan wel een korte of lange transitietermijn kunnen overeenkomen. 'Dan moeten we terugvallen op aparte deals.' 

Probleem is dat na de derde onderhandelingsronde over dit soort zaken nog helemaal niet gesproken is. De EU wil eerst de drie belangrijkste punten uitonderhandelen (kwestie Ierland-Noord-Ierland, burgerrechten en de rekening aan de EU) alvorens gesproken gaat worden over andere zaken. 

TLN vroeg naar de gebrekkige douanecapaciteit, in combinatie met de overgang naar een nieuw douanesysteem in 2019. Price gaf aan dat Dover topprioriteit heeft, met name de fysieke infrastructuur aldaar. Het nieuwe CDS-douanesysteem is, ruim voordat de Brexit überhaupt bestond, al uitgerold. Het aantal afhandelingen is toen berekend op 60 miljoen. Echter, 300 miljoen transacties worden nu na de Brexit verwacht. 

​Price voorziet een toepassing van de modernste ICT-technologie, waardoor 'de efficiëntie enorm groot zal zijn en een teruggang naar voor 1993 uitgesloten is'. Maar TLN verwacht dat de gevolgen van deze vervijfvoudiging niet zo gemakkelijk via ICT-oplossingen verholpen kunnen worden. TLN vreest forse wachttijden en vrachtauto’s die straks op het continent moeten parkeren, totdat Dover het sein geeft dat er weer vrachtauto’s afgehandeld kunnen worden. Om die reden zouden controles ook in het achterland moeten plaatsvinden, om de doorstroming gaande te houden. 

1 september 20​​17

Als opvolging van het bezoek van minister Jones aan TLN in april is TLN gevraagd voor een terugkombezoek op de ambassade van Groot-Brittannië (GB) in Den Haag. De gesprekken zullen grotendeels in het teken staan van de in augustus verschenen publicatie ‘Customs arrangement’, waarin GB voorstellen doet voor een mogelijk nieuw douaneregime. Aangezien de belangen identiek zijn, zal TLN samen met EVO de belangen van de sector verdedigen.

29 en 30 juni 2​017

Op uitnodiging van de FTA bracht een kleine delegatie van TLN, onder leiding van voorzitter Arthur van Dijk, een bezoek aan de FTA​. De FTA geeft TLN de volgende boodschap mee: ‘Brexit: prepare for the worst, lobby for the best’.

15 ​​juni 2017

TLN en een aantal TLN-leden nemen deel aan een eerste verkenningsgesprek (samen met NFIA, NDL en overheid) met betrekking tot de Brexit. Welke trends zien we, welke bedreigingen, wat kunnen/moeten we doen ter voorbereiding? De uitkomsten van het gesprek worden meegenomen in de verdere gesprekken die het bedrijfsleven en de overheid met elkaar voeren over de Brexit.

10 april 201​​​7

Britse Brexit-delegatie op bezoek bij TLN​: de Britse minister David Jones, aangesteld als minister voor vertrek uit de Europese Unie, doet het hoofdkantoor van TLN in Zoetermeer aan. De minister werd onder andere vergezeld door de Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk in Nederland, Sir Geoffrey Adams.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten