Rapporten en publicaties over Brexit

Met enige regelmaat verschijnen er publicaties over de Brexit, zowel vanuit Nederland als GB.

​​Op deze pagina tracht TLN de belangrijkste rapporten en publicaties over de Brexit te bundelen, zo​dat ondernemers vanuit meerdere invalshoeken goed geïnformeerd blijven.

Nieuwsbrief VNO-NCW

Bekijk de Brexit-nieuwsbrief van VN​O-NCW van 2 oktober 2018.

White paper waarin het VK de wensen uiteenzet ten aanzien van de economische relatie tot de EU (13-8-2018)

De Britse premier May, die na het opstappen van onderhandelaar Davis namens het Verenigd Koninkrijk (VK) feitelijk de onderhandelingen voert, heeft deze zomer een ‘white paper’ gepubliceerd. In dit omvangrijke paper omschrijft het VK vooral het vormgeven van de toekomstige handelsrelatie met de EU.

TLN-Ledenonderzoek naar mening over Brexit

De leden van TLN willen dat hun brancheorganisatie zich blijft inspannen om​ ervoor te zorgen dat zij zo min mogelijk hinder ondervinden van de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de EU (Brexit). Voor veel bedrijven is nog niet in te schatten wat de gevolgen van de Brexit zullen zijn. Ze verwachten in elk geval wel hogere kosten, ingewikkelder en langere douaneprocessen. Voor een aanzienlijke groep geldt dat ze zich op dit moment nog niet echt bezighouden met het thema.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een TLN-onderzoek onder leden die actief zijn op het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek werd in maart 2018 gehouden.

TLN vindt het opmerkelijk en zorgelijk dat veel bedrijven zich nog onvoldoende voorbereiden op de Brexit. Hoewel niemand nog precies weet wat de gevolgen zullen zijn, wordt het steeds duidelijker dat de gevolgen voor individuele bedrijven groot kunnen zijn. Daarom zal TLN haar leden blijven informeren en blijven lobbyen voor een Brexit die zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de sector oplevert.

R​apport hand​​elsbelemmeringen

Artikel in FD (5-12-2017) 

De ontmoeting tussen Jean-Claude Juncker en Theresa May heeft niet de langverwachte doorbraak opgeleverd in de Brexitonderhandelingen. Volgens beide partijen is daarvoor een extra inspanning nodig. 'Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat we een situatie kunnen bereiken met voldoende vooruitgang', zei Juncker na afloop van het overleg met de Britse premier. 'Hier is geen sprake van een mislukking.' May sprak van een 'constructieve bijeenkomst' en benadrukte dat er wel degelijk 'veel vooruitgang' is geboekt. Deal or no deal? Voorlopig dat laatste dus.​

​Institute for Gover​​ment (11-09-2017)

De introductie van een douaneaangifte na de Brexit zou tot 180.000 Britse handelaren beïnvloeden en de handelaren meer dan 4 miljard dollar per jaar kunnen kosten, stelt IfG in haar publicatie 'Implementing Brexit: Customs'. 

IfG stelt dat de voorbereiding van de Britse grens op de Brexit een enorme taak is met een harde deadline. De regering dient voor deze datum de verandering in meer dan dertig overheidsdiensten en meer dan honderd gemeentelijke organisaties te organiseren. Volgens IfG herkennen de meeste mensen de 'douaneklifrand' in Groot-Brittannië, maar wordt er niet genoeg aandacht besteed aan een soortgelijke 'klifrand' aan de andere kant van het Engelse Kanaal. Tenzij Calais, Duinkerken, Rotterdam en andere Europese havens klaar zijn voor de Brexit, zullen de Britse exporteurs een aanzienlijke verstoring van hun supply chains ondervinden, aldus IfG. 

IfG merkt tevens op dat de regering succesvol zijn nieuwe douanetechnologie moet leveren om na de Brexit een verstoring aan de grens te voorkomen. Tegelijkertijd zegt IfG dat het systeem al in belangrijke mate problemen ondervindt door ingewikkelde tijdlijnen. 

IfG stelt dat er niet genoeg tijd en ook geen fysieke ruimte is om aan de grens de nieuwe benodigde douaneinfrastructuur te realiseren en wil de douaneactiviteiten om die reden verplaatsen, weg van de fysieke grens. Daarnaast pleit IfG voor het behoud van toegang tot belangrijke EU-computersystemen en het opzetten van werkgroepen met de particuliere sector over de uitvoering ervan.

HM Government (23-08-2017)​

Op het moment dat Groot-Brittannië (GB) zich heeft teruggetrokken uit de Europese Unie (EU) zal de rechtstreekse jurisdictie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (CJEU) in GB eindigen. 

Dit Engelstalige document stelt: GB en de EU moeten daarom overeenkomen hoe zowel de bepalingen van de Uittredingsovereenkomst als de nieuwe diepgaande en speciale relatie kunnen worden gemonitord en geïmplementeerd tot tevredenheid van beide partijen en hoe eventuele geschillen die optreden opgelost kunnen worden.

HM Government (15-08-2017)

Deze Engelstalige paper bespreekt de mogelijkheden voor nieuwe douaneafspraken tussen GB en de EU in de toekomstige relatie. Het is een eerste in een serie papers over de zienswijze en aspiraties van de Britse overheid over de toekomstige relatie met de EU. 

De voorstellen zijn een antwoord op aspecten die naar boven kwamen in gesprekken met het bedrijfsleven en zijn bedoeld als aftrap van een bredere dialoog met het bedrijfsleven en andere stakeholders, vooruitlopend op de onderhandelingen.

​Oxera (augustus 2​​017)

Door regulering (hoog of laag) te combineren met handhaving (enforcement, ook hoog of laag) onderscheidt het Britse adviesbureau Oxera in totaal vier combinaties voor de mate van ‘soepel lopen’ (frictionless) voor het verkeer met GB. 

Deze Engelstalige paper stelt de vraag wat de gevolgen van de verschillende scenario’s voor de toekomstige belastingafspraken tussen de EU en GB zijn voor havens en logistieke bedrijven. Oxera-partner Andrew Meaney benadrukt de dringende behoefte aan een opzet waarin industrie en overheid oplossingen kunnen ontwikkelen die importeurs en exporteurs van goederen passen, zowel in de EU als in GB.

ABN Amro ​​(19-7-2017)​

In deze ABN Amro-publicatie: ‘Door de Brexit zal de vraag naar Nederlandse goederen en diensten onder druk komen te staan. De kans op vraaguitval vanuit GB is relatief groot en zal vooral het bedrijfsleven met een hoge exportintensiteit raken. In GB zal het consumentenvertrouwen verder op de proef worden gesteld. Dat kan de op het binnenland gerichte sectoren benadelen.’

KP​MG (6-7-2017)

‘Op douanegebied zal altijd een harde Brexit ontstaan’, zegt Leon Kanters, hoofd van de Trade & Customs Group van KPMG Meijburg & Co. Het vertrek van GB uit de EU heeft op douanegebied ingrijpende gevolgen voor de Nederlandse economie. De toename van het aantal transacties aan de grens is niet alleen van grote invloed op de handhavingsdiensten, zoals de Douane, NVWA en ILT. Ook Nederlandse ondernemingen zullen hard worden getroffen.’

House of​ Commons Library (12-6-2017)​

Deze Engelstalige paper van de Britse House of Commons Library bespreekt een aantal onderwerpen in de vier belangrijkste aandachtsgebieden in het transport: luchtvaart, spoor, wegtransport & personenvervoer over de weg en maritiem vervoer. Hij zal worden geüpdatet en uitgebreid als er meer informatie wordt gepubliceerd en nieuwe onderwerpen aan de orde komen.​​

TLN-position paper o​​ver de ​​Brexit (1-6-2017)

In de vele bijeenkomsten die er ondertussen in Brussel, GB en ook Nederland zijn geweest, valt op dat er minder aandacht is voor de gevolgen van een Brexit voor de transport- en logistieke sector. Vooral omdat de sector bekend staat om haar aanpassingsvermogen en daardoor wordt gezien als een sector die ‘zichzelf wel kan redden’. Bij een ‘smooth Brexit’ kan dat inderdaad het geval zijn, bij een ‘hard Brexit’ niet. De dreiging is dan reëel dat de sector wordt teruggezet naar de jaren ‘60 van de vorige eeuw en handel en transport straks niet meer door de markt, maar door de overheid wordt bepaald. Daarom zet TLN in op twee hoofdzaken.

ING Bank (17-5-2017)​

In deze ING-publicatie: ‘De economische impact van de Brexit verschilt per provincie. Utrecht en Noord-Holland lijken het meest gevoelig, omdat GB een relatief groot belang heeft in de goederenexport van deze provincies. Maar de Britse uittreding levert regionaal ook kansen op. Bijvoorbeeld omdat Nederlandse exporteurs hun positie op de Europese interne markt kunnen versterken als Britse concurrenten na uittreding tegen handelsbelemmeringen aanlopen.

CBS (7-3-20​17)

Deze CBS-publicatie richt zich niet specifiek op de Brexit, maar in deze Internationaliseringsmonitor staat de handel met GB wel centraal. Er wordt een ‘foto’ gepresenteerd van de economische verwevenheid tussen beide landen. Er is uitgebreid aandacht voor het vrije verkeer van goederen en diensten tussen Nederland en GB, maar ook voor kapitaalstromen, activiteiten van Britse en Nederlandse multinationals alsook het Britse werknemer- en ondernemerschap in Nederland.

TLN-factbook (m​​​aart 2017)​

TLN zet een aantal gegevens over de handel en het transport tussen GB en Nederland op een rij, aangaande buitenlandse handel, (weg)transport en de impact op bilateraal vervoer.

​​​​​​TLN-artikel (juli​ 2016)​

Voor transportbedrijven die op GB rijden, zijn het onzekere tijden nu voor een Brexit is gestemd. De zaken gaan echter gewoon door. TLN adviseert haar leden in contact te gaan met opdrachtgevers om te kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen.​

CPB (9-6-​​2016)

Volgens het CPB zal een Brexit de economie van Nederland relatief hard raken omdat de Nederlandse economie, in vergelijking met die van de EU, meer met de economie van GB via de handel is verweven. In 2030 kunnen de kosten voor Nederland oplopen tot 1,2% van het bbp, wat neerkomt op zo’n 10 miljard euro. Als we conform recente voorbeelden uit de literatuur ook aannemen dat de groei afhangt van handelgedreven innovatie, dan kunnen de kosten voor Nederland nog eens 65% hoger uitvallen.

TLN-art​ikel (j​​uni 2016)​

Op 23 juni vindt in Groot-Brittannië het referendum plaats over een eventuele uittreding uit de EU: een Brexit. De Britten krijgen één vraag op hun stembiljet: ‘Moet Groot-Brittannië lid blijven van de Europese Unie of de Europese Unie verlaten?’

​Raboba​​​nk

​In deze Rabobank-publicatie: ‘De onderhandelingen over het vertrek van GB uit de EU zijn op 19 juni begonnen, krap een jaar na het referendum over het Britse EU-lidmaatschap. De Brexit heeft mogelijk gevolgen voor uw onderneming wanneer u zakendoet met GB. Met het stappenplan en de checklist bereidt u zich voor op de Brexit.’​

Inform​atie van de Rijksoverheid over de Brexit voor ondernemers

Op deze website: ‘GB hield op 23 juni 2016 een referendum over het lidmaatschap van de EU. Een meerderheid van de Britten heeft gekozen om uit de EU te vertrekken. Op 29 maart 2017 heeft de Britse regering formeel de uittreding uit de EU in werking gezet. Naar verwachting duren de onderhandelingen hierover 2 jaar. Wat betekent dit voor ondernemers?’

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten