Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Cabotage

​​​Wat is cabotage

Het uitvoeren van een binnenlandse rit in een andere EU-lidstaat met een Nederlandse vrachtauto. Daar zijn strenge regels aan verbonden:

  • Cabotage mag uitsluitend nadat de internationale rit volledig is gelost
  • Maximaal drie cabotageritten in de zeven dagen na het lossen van de internationale rit
  • Leeg een ander EU land binnenrijden en vervolgens cabotageritten uitvoeren is dus niet toegestaan. Daarop is één uitzondering. Er mag één zogenaamde ‘retourcabotage-rit’ uitgevoerd worden binnen drie dagen na het leeg binnen rijden van het betreffende land, zolang de totale termijn van zeven dagen vanaf het losmoment van de internationale rit niet overschreden wordt. Bijvoorbeeld: je lost de vrachtwagen op zaterdag in Spanje en rijdt leeg terug naar Nederland. Je laadt op maandag in Zuid-Frankrijk en lost deze op woensdag in Noord-Frankrijk. Je rijdt vervolgens door naar België en pakt daar op donderdag in Brussel een lading mee voor lossen in Antwerpen op zaterdag
  • Er gelden specifieke regels bij gecombineerd vervoer en groepage. Die staan op onze verdiepingspagina’s onderaan deze pagina 
  • In België en Luxemburg gelden bovenstaande regels niet en mogen onbeperkt cabotageritten worden uitgevoerd

Voor alle duidelijkheid: de nationaliteit van de chauffeur of vervoerder speelt geen rol bij het vaststellen of een transport als cabotagerit wordt aangemerkt. Bepalend is uitsluitend de nationaliteit van de eurovergunning. Dus een Poolse chauffeur die met een Nederlands gekentekende trekker en Nederlandse Eurovergunning rijdt en in Nederland transporten verricht, doet niet aan cabotage.

De lobby van TLN

Cabotage was tot 1993 verboden in de EU, na 1993 zijn er verschillende regelingen geweest om dit vervoer op beperkte schaal mogelijk te maken. Sinds mei 2010 geldt een EU-brede regeling voor alle lidstaten.

Sinds de uitbreiding van de EU in 2004 en 2007 met de voormalige Oost-Europese landen, staat cabotage zwaar onder druk. De toenemende sociaal-economische verschillen tussen de oude en nieuwe EU-lidstaten zorgen ervoor dat veel West-Europese lidstaten cabotage verder willen beperken.

TLN is altijd voorstander geweest van een vervoermarkt met open grenzen en zonder vervoerbeperkingen. De tijd dat vervoersvergunningen bepaalden of een ondernemer een transport kon uitvoeren ligt achter ons. Het is dan ook niet meer dan logisch dat op termijn ook cabotagebeperkingen worden opgeheven. Dit is ook het einddoel van de interne marktgedachte: een volledig vrije EU-markt zonder vervoerbeperkingen. Nederlandse vervoerders hebben sinds de vrijgave veel geprofiteerd van cabotage. Niet voor niets behoorde Nederland met gemiddeld 15 procent aandeel al jaren tot de top 3 van 'caboteurs' in de EU.

Het aandeel cabotage in het totale vervoer neemt steeds meer toe, zeker in bepaalde regio's, maar is verhoudingsgewijs nog steeds een stuk lager dan al het andere vervoer in de EU. Volgens statistieken is het aandeel cabotage in de EU gemiddeld 3 procent.

TLN is echter niet doof voor wat er leeft in de sector en hoe er tegen cabotage in andere lidstaten wordt aangekeken. Nederland is immers onderdeel van de EU en geen eiland in Europa. Met de opkomst van de Oost-Europese vervoerder als belangrijke speler is er een andere vervoermarkt ontstaan, waarmee de Nederlandse sector moet zien te concurreren.

Rekening houden met omstandigheden

De termijn waarop vrijgave van cabotage moet plaatsvinden, dient er wel rekening te worden gehouden met huidige economische en politieke omstandigheden.

Gezien de economische crisis, gezien de grote sociale verschillen tussen West- en Oost-Europa en gezien het politieke klimaat in Europa, vindt TLN het op dit moment niet alleen onverstandig maar ook kansloos om te pleiten voor een verruiming van de cabotageregels. En als er op termijn verruiming van de cabotagespelregels wordt voorgesteld, moet dat door iedere lidstaat omarmd worden, niet alleen door enkele individuele lidstaten. Een gelijk speelveld in de EU voor iedereen.

TLN vindt voorts dat eenmaal afgesproken regels nageleefd en gecontroleerd dienen te worden. Daar waar Nederlandse vervoerders in het buitenland op cabotage worden gecontroleerd, moeten buitenlandse vervoerders ook in Nederland worden gecontroleerd.

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Cabotage