Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Cao

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​TLN één van de cao-partijen

Transport en Logistiek Nederland is één van de cao-partijen en daarom betrokken bij de totstandkoming van de cao. De andere partijen zijn VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en De Unie aan werknemerszijde.

Op dit moment bestaat naast de ‘cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’ (BGV) nog de 'cao Goederenvervoer Nederland' (KNV cao) voor de oud-leden van KNV.​

De cao BGV wordt Algemeen Verbindend Verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Praktische informatie​

De cao is veelomvattend. Om het voor u makkelijk te maken hebben vindt hieronder een lijst met relevante documenten:

 1. Bruto-netto tabellen (per 2019​):
  ​- jeugd​
  - maand
  - schaal C
  - schaal D
  - schaal E
  - vier weken
 2. Jeugdloontabelle​n 2019
 3. Premies sociale verzekeringen (per 1 januari 20​19)​​​
 4. Mintreden 2019
 5. Toelichting op de loonberekeningsmethode 
 6. Uitbetaling diensturen op een feestdag
 7. Rekentool TLN verblijfskostenvergoeding in Excel - 2019 (om het Excel-bestand te kunnen bewerken, sla je het eerst lokaal op en open je het vanaf je eigen harde schijf)​​
 8. Toelichting TLN-verblijfskostenvergoeding (per 1 jan. 2019) - eendaagse ritten
 9. Toelichting TLN-verblijfskostenvergoeding (per 1 jan. 2019) - meerdaagse ritten​
 10. Tool vo​or ve​rlof a​dmin​i​stratie in Excel - 20​19​ (om het Excel-​bestand te kunnen bewerken, sla je het ​eerst lokaal op en open je het vanaf je eigen harde schijf).
 11. Handleiding Tijd-voor-tijd
 12. Cao-tekst 2017
 13. Toelichting berekening overuren bij ziekte
 14. FAQ cao 2017 - 2020
 15. Zeggenschap ​Arbeidstijden. Op 1 januari 2018 treedt artikel 26b CAO in werking (Zeggenschap Arb​​​eidstijden). Een werknemer kan verzoeken tot het werken van een maximum aantal uren per jaar. Werkgev​er en werknemer kunnen hier afspraken over maken en die vastleggen in het TLN-model Zeggenschap Arbeidstijden.​
 16. ​Rekentool ziekengeld in Excel - 2019
 17. Rekentool waa​rde vakantiedag
 18. Rekento​ol waarde vakantiedag 2.0
 19. FAQ berek​eni​ng waarde vakantie​dag
 20. Inlegvel voorlichtingsbrochure cao ​​
 21. Model 1 - Afstandsverklaring waarde vakantiedag
 22. Model 2 - Algemene brief werknemers afstandsverklaring
 23. CAO Seizoensarbeid

Worksho​​​p functiewaardering

Wat is functiewaardering en wat komt daarbij kijken? Tijdens de workshop wordt de Bakkennistmethode verduidelijkt en ook wordt het juist indelen van een functie geoefend. Na afloop weet u waarom de ene chauffeur een C inschaling kent en de andere een E schaal. Verder leert u om te gaan met meningsverschillen over de zwaarte van een functie tussen werkgever en werknemer. De workshop wordt gegeven voor kleine groepen, waardoor er voldoende ruimte is voor het stellen van vragen over specifieke bedrijfssituaties.

De workshop is bedoeld voor zowel voor directieleden als functionarissen die verantwoordelijk zijn voor personele aangelegenheden.

 • Aanmelden voor de workshop functiewaardering kan via de agenda van TLN. Zoek op 'functiewaardering'.​​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Cao