Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Cao

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​TLN één van de cao-partijen

Transport en Logistiek Nederland is één van de cao-partijen en daarom betrokken bij de totstandkoming van de cao. De andere partijen zijn VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en De Unie aan werknemerszijde.

Op dit moment bestaat naast de ‘cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’ (BGV) nog de 'cao Goederenvervoer Nederland' (KNV cao) voor de oud-leden van KNV.​

De cao BGV wordt Algemeen Verbindend Verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Praktische informatie​

De cao is veelomvattend. Om het voor u makkelijk te maken hebben vindt hieronder een lijst met relevante documenten:

 1. Bruto-netto tabellen (per 2018):
  ​- jeugd​
  - maand
  - schaal C
  - schaal D
  - schaal E
  - vier weken
 2. Jeugdloontabellen ​2018​
 3. Jeugdloontabelle​n 2019
 4. Premies sociale verzekeringen (per 1 januari 20​18)​
 5. Mintre​den​ 2018​
 6. Mintreden 2019
 7. Toelichting op de loonberekeningsmethode 
 8. Uitbetaling diensturen op een feestdag
 9. TLN-verblijfskostenvergoeding (per 1 jan. 2018) - eendaagse ritten
 10. TLN-verblijfskostenvergoeding (per 1 jan. 2018) - meerdaagse ritten
 11. Tool voor ve​rlof admin​i​stratie in Excel - 20​19​ (om het Excel-bestand te kunnen bewerken, sla je het eerst lokaal op en open je het vanaf je eigen harde schijf).
 12. Handleiding Tijd-voor-tijd
 13. Cao-tekst 2017
 14. Toelichting berekening overuren bij ziekte
 15. FAQ cao 2017 - 2020
 16. Zeggenschap ​Arbeidstijden. Op 1 januari 2018 treedt artikel 26b CAO in werking (Zeggenschap Arb​​​eidstijden). Een werknemer kan verzoeken tot het werken van een maximum aantal uren per jaar. Werkgev​er en werknemer kunnen hier afspraken over maken en die vastleggen in het TLN-model Zeggenschap Arbeidstijden.​
 17. Rekentool ziekengeld (klik hi​e​​r om de tool in .xls te openen).
 18. Rekentool waa​rde vakantiedag
 19. FAQ berekenijng waarde vakantie​dag

Worksho​​​p functiewaardering

Wat is functiewaardering en wat komt daarbij kijken? Tijdens de workshop wordt de Bakkennistmethode verduidelijkt en ook wordt het juist indelen van een functie geoefend. Na afloop weet u waarom de ene chauffeur een C inschaling kent en de andere een E schaal. Verder leert u om te gaan met meningsverschillen over de zwaarte van een functie tussen werkgever en werknemer. De workshop wordt gegeven voor kleine groepen, waardoor er voldoende ruimte is voor het stellen van vragen over specifieke bedrijfssituaties.

De workshop is bedoeld voor zowel voor directieleden als functionarissen die verantwoordelijk zijn voor personele aangelegenheden.

 • Aanmelden voor de workshop functiewaardering kan via de agenda van TLN. Zoek op 'functiewaardering'.​​

Workshop cao 2019

Op verschillende data in ​2019 organiseert TLN cao-workshops. Doel daarvan is kennisoverdracht over de juiste wijze van de toepassing van de cao. De workshop richt zich op de in de praktijk meest voorkomende onderwerpen, zoals: hoe werkt tijd voor tijd? Hoe stel je het juiste aantal diensturen vast? Wat is het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) en wat behelst Zeggenschap Arbeidstijden?

De data:
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Cao