Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Cao

​​​​​​​​​TLN één van de cao-partijen

Transport en Logistiek Nederland is één van de cao-partijen en daarom betrokken bij de totstandkoming van de cao. De andere partijen zijn VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en De Unie aan werknemerszijde.

Op dit moment bestaat naast de ‘cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen’ (BGV) nog de 'cao Goederenvervoer Nederland' (KNV cao) voor de oud-leden van KNV.​

De cao BGV wordt Algemeen Verbindend Verklaard door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Praktische informatie​

De cao is veelomvattend. Om het voor u makkelijk te maken hebben vindt hieronder een lijst met relevante documenten:

 1. Bruto-netto tabellen per 1 juli 2017:
  ​- jeugd​
  - maand
  - schaal C
  - schaal D
  - schaal E
  - vier weken
 2. jeugdloontabellen 2017
 3. premies sociale verzekeringen per 1 januari 2017
 4. mintreden 2017
 5. toelichting op de loonberekeningsmethode 
 6. uitbetaling diensturen op een feestdag
 7. TLN-verblijfskostenvergoeding per 1 juli 2017 eendaags
 8. TLN-verblijfskostenvergoeding per 1 juli 2017 meerdaags
 9. verlof in Excel 2017
 10. handleiding Tijd-voor-tijd
 11. cao-tekst 2017
 12. toelichting berekening overuren bij ziekte
 13. FAQ cao 2017 - 2020

Workshop functiewaardering

Wat is functiewaardering en wat komt daarbij kijken? Tijdens de workshop wordt de Bakkennistmethode verduidelijkt en ook wordt het juist indelen van een functie geoefend. Na afloop weet u waarom de ene chauffeur een C inschaling kent en de andere een E schaal. Verder leert u om te gaan met meningsverschillen over de zwaarte van een functie tussen werkgever en werknemer. De workshop wordt gegeven voor kleine groepen, waardoor er voldoende ruimte is voor het stellen van vragen over specifieke bedrijfssituaties.


De workshop is bedoeld voor zowel voor directieleden als functionarissen die verantwoordelijk zijn voor personele aangelegenheden.

 • Aanmelden voor de workshop functiewaardering kan via de agenda van TLN. Zoek op functiewaardering.
Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

   

  Gerelateerd aan dit onderwerp

   

  Cao