Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Cao-onderhandelingen

​​​De huidige cao loopt einde dit jaar af. Dat betekent dat we ons dit jaar voorbereiden op  het vervolg hiervan. Op deze pagina vindt u de actuele stand van zaken van die voorbereidingen​.
 
Afgelopen mei is de Landelijke Sociale Commissie voor het eerst bij elkaar gekomen in de nieuwe samenstelling om te spreken over het komende cao-proces. Kort daarop heeft TLN een rondgang gedaan langs de verschillende regionale sociale commissies (regiobesturen) om de gedachten rondom deze komende cao-onderhandelingen op te halen en te bespreken.

Voorbereiding​

Ondertussen zetten wij binnen TLN onze gesprekken en verdere voorbereiding voort. Na de zomer worden alle wensen en ideeën verzameld. Vervolgens wordt er in een gezamenlijke bijeenkomst overeenstemming bereikt zodat uiteindelijk via de landelijke sociale commissie en het bestuur duidelijk wordt welke richting wij als werkgevers op willen gaan met de CAO.
Wij zullen u van het proces en de in de inhoud op de hoogte houden.

CNV

Wij ontvingen bijgaande beleidsnotitie van CNV Vakmensen met daarin concrete voorstellen voor de CAO 2020 e.v. De voorstellen van FNV en De Unie verwachten wij pas na Prinsjesdag te ontvangen. Zie de beleidsnotitie in bijg​evoegd document.​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Cao-onderhandelingen
    Cao