Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Cao-onderhandelingen

Bij de start van de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg zet Transport en Logistiek Nederland (TLN) in op een gemoderniseerd pakket aan arbeidsvoorwaarden voor transporteurs.

Modernisering van de cao

Voor vervoer en transport is deze modernisering van de cao hard nodig. Nederland vergrijst en ontgroent in een rap tempo. In de sector transport en logistiek is er zelfs sprake van een bovengemiddelde vergrijzing ten opzichte van de rest van Nederland. Het aandeel werknemers dat 50 jaar of ouder is, stijgt van 28% in 2010 naar 40-45% in 2020.

Tegelijkertijd zien we een steeds grotere mismatch tussen uitstroom (met name door pensionering) en de instroom van jongeren. Dit zal naar verwachting de komende 10 tot 15 jaar aanhouden. Deze constatering, tezamen met het feit dat met een oplopende pensioenleeftijd het verzuim toeneemt, vraagt om een nieuwe manier van denken.

Oplossen problemen huidige arbeidsmarkt

TLN is van mening dat de cao een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de problemen die de huidige arbeidsmarkt met zich meebrengt. En dat de cao een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Uiteraard werken TLN en de vakbonden al samen in het Sectorinstituut Transport en Logistiek om de uitdagingen van de arbeidsmarkt op te lossen. Een goed voorbeeld daarvan is het project Zij-instroom waarbij 2.000 kandidaten worden opgeleid tot chauffeur.

Concurreren met andere sectoren

Naast het feit dat er minder jongeren beschikbaar komen voor de arbeidsmarkt, hebben jongere werknemers andere behoeften. De nieuwe cao moet ook op deze situatie inspelen. De sector en de cao moeten zich daarbij nog meer profileren als een aantrekkelijke sector om in te werken. Daarbij past ook een gemoderniseerd arbeidsvoorwaardenpakket dat de concurrentieslag aan kan gaan met andere sectoren in de strijd om nieuwe instroom.

De nieuwe generatie werknemers wil meer ‘normale’ werkweken met een juiste werk-privé-balans en meer regelmaat en voorspelbaarheid. Hierbij past ook meer individuele keuzevrijheid en zeggenschap voor werknemers. Daarbij moet er altijd ruimte zijn voor maatwerk op bedrijfsniveau.

Nieuwe technologische ontwikkelingen

Tenslotte moet de sector voorbereid zijn op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen waardoor functies veranderen. ICT-toepassingen en scholing zijn steeds belangrijker. Ook hier kan de gemoderniseerde cao een rol van betekenis spelen.

TLN is dan ook van mening dat een nieuwe gemoderniseerde cao de sector transport en logistiek een stap vooruit helpt.​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

Verdieping

Voor de leden die alles over dit onderwerp willen weten

     

    Gerelateerd aan dit onderwerp

     

    Cao-onderhandelingen
    Cao