High efficiency ketenlogistiek

Transporteurs optimaliseren al van nature, binnen hun mogelijkheden, de efficiëntie van hun werkzaamheden. Voorbij hun ‘directe bereik’ liggen er in logistieke ketens kansen om de efficiëntie verder te verbeteren.

​​Dat vergt afstemming van de bedrijfsprocessen tussen verladers, vervoerders en ontvangers om ketens efficiënter en tegelijkertijd competitiever te maken. De inzet van moderne datatechnieken en het inrichten van meer logistieke hubs kunnen dit proces versnellen.

Mogelijkheden om de ketenefficiëntie te verbeteren zijn onder meer:

  • Initiatief nemen voor kilometer/CO2-reductie in logistieke ketens
  • Benutten logistieke overslag- en ontkoppelpunten (LOP’s/GUP's)
  • Inzetten van de meest geschikte modaliteiten
  • Deelnemen aan ICT-platforms voor datadelen / uitwisselen transportbehoefte.

Initiatieven van TLN-leden in 'High efficiency ketenlogistiek​'

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten