Low emission binnenland

​Zero emissie is voorlopig qua kilometerbereik technisch gezien niet mogelijk voor vrachtauto’s buiten de binnensteden (nationaal en internationaal transport).

​​​​​​Op basis van de ambitie low emission voor binnenlands vervoer rijden vrachtauto’s met brandstofmotor in Nederland vanaf 2025 op Green Truck Fuel. Dat kan zowel vloeibare (bijvoorbeeld HVO) als gasvormige (bijvoorbeeld CBG/LBG*) biobrandstof zijn. 

Green Truck Fuel kent een aantal ‘spelregels’: 

  • Green Truck Fuel mag niet concurreren met de wereldvoedselproductie
  • Green Truck Fuel kan probleemloos in elke vrachtauto worden gebruikt
  • Green Truck Fuel levert over de hele keten (Well-to-wheel) een CO2-reductie van ten minste 50 procent op. 
Met de opschaling van de vraag naar geavanceerde biobrandstoffen wil TLN bijdragen aan de transitie en groene groei van de Nederlandse brandstofindustrie. 

Samenwerking m​et (keten)partners

De ambitie low emission voor binnenlands vervoer vergt ook nauwe samenwerking met (keten)partners. TLN ziet een aantal condities: 
  • ​Initiatieven van TLN-lede​n​
  • Brandstofleveranciers: beschikbaarheid en betrouwbaarheid waarborgen
  • Rijksoverheid: betaalbaarheid aan de pomp realiseren via solide prijsmechanisme

Initiatieven va​n TLN-leden

​Brandstofleveranci​ers: beschikbaarheid en betrouwbaarheid waarborgen
Overheid en bedrijfsleven stelden enkele jaren geleden de Brandstofvisie met LEF samen. Er zijn drie brandstofplatforms ontstaan, die zorgen voor een gecoördineerde ontwikkeling van deze alternatieve brandstoffen: 
​De platforms spannen zich in om de transitie van een fossiele economie naar een samenleving op basis van duurzame, hernieuwbare energie mogelijk te maken. 

Daarnaast zijn er tal van aanbieders in de markt voor specifieke toepassingen van alternatieve brandstoffen. In vrachtauto’s betreft dat op dit moment vooral biodiesel en biogas. Op de langere termijn gaat het vooral over elektrisch aangedreven vrachtauto waarbij de elektriciteit komt uit batterijen en/of een brandstofcel die  waterstof omzet in elektriciteit. ​

GreenTru​ckFuel

De groene brandstoffen die TLN aanduidt met GreenTruckFuel voor toepassing in vrachtauto’s zijn niet gebaseerd op fossiele basisproducten. Het zijn geavanceerde, bij voorkeur hernieuwbare,  biobrandstoffen die over de hele keten van productie tot toepassing zorgen ten minste 50 procent CO2-reductie ten opzichte van fossiele diesel. 

Natuurlijk moet de brandstof ook probleemloos toepasbaar zijn in moderne vrachtauto’s. Dat geldt bijvoorbeeld voor Hydrotreated Vegetable Oils (HVO) die alle fabrikanten van vrachtauto’s intussen hebben vrijgegeven voor hun nieuwste modellen (Raadpleeg uw dealer voor specifieke informatie). HVO kan bovendien straffeloos afgewisseld worden met gewone diesel. Dat is van belang wanneer voertuigen ook in het buitenland worden ingezet. 

Vergelijkbare CO2-reductie kan ook worden gerealiseerd met LNG of CNG op voorwaarde dat het gas van biologische oorsprong is. LNG/CNG op basis van aardgas heeft een fossiele herkomst die weinig tot niets bijdraagt aan de vereiste CO2-reductie. Het gaat dan dus om bio-LNG (LBG) of bio-CNG (CBG).

Rijksoverheid: be​taalbaarheid aan de pomp realiseren via solide prijsmechanisme
Brandstofleveranciers dienen overeenkomstig de juiste specificaties de productie van GreenTruckFuel op te schalen tot de Nederlandse verbruiksbehoefte van 2 miljard liter/kg per jaar. 

Daarnaast is van belang dat GreenTruckFuel volop beschikbaar komt op zowel thuistankinstallaties alsook bij openbare tankstations. En niet op de laatste plaats voor een prijs die kan concurreren met de fossiele brandstoffen! Hier ligt een belangrijke opgave voor de rijksoverheid.

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten