Zero emission binnenstad

TLN zet in op zero emission per 2025 in de binnenstad. Met deze ambitie voldoen nieuwe vrachtauto’s, die worden ingezet voor het vervoer in de binnensteden, per 2025 aan de zero emissie norm.

​​Deze transitie kan niet van de ene op de andere dag worden gerealiseerd. Een overgangsfase blijft noodzakelijk. TLN zet daarom voor bestaande vrachtauto’s in op een overgangsfase tot 2030, uitsluitend voor Euro 6-vrachtauto’s die rijden op biobrandstof (Green Truck Fuel). 

De logistieke sector is hiermee ambitieus, maar kan het niet alleen. Om de ambitie van zero emission te halen, is het volgende essentieel:

  • Initiatieven van TLN-leden: samenwerken en investeren.
  • Lokale overheden: harmonisatie toegang tot binnensteden.
  • Rijksoverheid: onrendabele top compenseren.
  • Leveranciers: ZE-vrachtauto’s en groene brandstoffen/energie produceren.

​Initiatieven van T​LN-leden: samenwerken en investeren

TLN-leden die actief zijn in de bevoorrading van de Nederlandse steden, beschikken veelal over het nieuwste materieel. Stil, schoon en veilig is voor deze distributievervoerders vanzelfsprekend. 

Veel distributievervoerders hebben de afgelopen jaren al geïnvesteerd in schone voertuigen, alternatieve brandstoffen en intensivering van samenwerking – al dan niet in netwerken (zoals TransMission, NetwerkBenelux, TeamTrans en DistriXL). 

Ook investeringen in zero emissie zijn niet nieuw voor de secor, voorbeelden hiervan zijn de elektrische bestelbussen van Peeters Vervoerscentrale en de elektrische trekkers van Breytner. 

TLN pleit voor duidelijkheid over het ZE-gebied en de toegestane voertuigen in dit gebied (uitsluitend full elektrisch of ook hybride voertuigen), om te voorkomen dat vooruitstrevende bedrijven nadelen ondervinden.

​Lokale overheden: harmonisatie toegang tot binnensteden

De veertig grootste gemeenten dienen: 

  1. Uiterlijk in 2018 hun definitie van de ‘binnenstad’ te publiceren, die vanaf 2025 zal gelden als zero emission-gebied, zodat transportondernemers, verladers en voertuigleveranciers daarop hun businessmodel kunnen voorbereiden. 
  2. In goed overleg terreinen beschikbaar te stellen aan de rand van de binnensteden voor de ontwikkeling van logistieke ontkoppelpunten met de vereiste (snel-)laadsystemen. 
  3. In de aanloop tot 2025 en daarna tot 2030 (overgangstermijn Euro-6 voertuigen) voordelen te bieden aan bedrijven, die vooruitlopend op de normstelling hun binnenstadslogistiek al zero emission uitvoeren (onder het mom van 'duurzaamheid loont'). 
  4. Voor bijzondere voertuigen die niet (tijdig) kunnen voldoen aan de emissie-eisen een ontheffing af te geven. Deze voertuigen vragen een veel grotere investering voor ondernemers en hebben ook een aanzienlijk langere afschrijvingstermijn dan ‘normale’ vrachtauto’s. Denk bijvoorbeeld aan vrachtauto’s voor het vervoer van bouwmaterialen of voor verhuizingen.

Rijksoverheid: onrendabele to​p compenseren

TLN vraagt van de centrale overheid om ondernemers die al voor 2025 inzetten op zero emission een subsidie te bieden ter compensatie van hun extra kosten. De hoogte van de subsidie loopt af naarmate 2025 dichterbij komt. Deze investeringssubsidie helpt transporteurs de onrendabele top te overwinnen en versnelt de overstap naar zero emissie technologie.

​Leveranciers: ZE-v​​rachtauto’s en groene brandstoffen/energie produceren

Zero emission (ZE)-voertuigen dienen beschikbaar, betaalbaar en betrouwbaar te zijn. Hiervoor is het nodig dat ten minste twee leveranciers van vrachtauto’s tijdig voldoende zero emission voertuigen kunnen leveren om de transitie naar zero emission in 2025 te halen. Van energieleveranciers vraagt TLN een versnelling van de uitrol van snellaadfaciliteiten.

Publicaties over Zer​o emi​ssion binnenstad

Bronvermelding en verwijzing

Verdieping

Voor de leden die alles over het onderwerp willen weten